Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/0202(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0046/2013

Esitatud tekstid :

A7-0046/2013

Arutelud :

PV 15/04/2013 - 16
CRE 15/04/2013 - 16

Hääletused :

PV 16/04/2013 - 8.11
CRE 16/04/2013 - 8.11
Selgitused hääletuse kohta
PV 03/07/2013 - 8.3
CRE 03/07/2013 - 8.3
Selgitused hääletuse kohta
PV 10/12/2013 - 7.25
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0310
P7_TA(2013)0543

Protokoll
Esmaspäev, 15. aprill 2013 - Strasbourg

16. Kasvuhoonegaaside saastekvootide enampakkumiste ajastamine ***I (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ kasvuhoonegaaside saastekvootide enampakkumiste ajastamist käsitlevate sätete täpsustamiseks [COM(2012)0416 - C7-0203/2012- 2012/0202(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Matthias Groote (A7-0046/2013)

Matthias Groote tutvustas raportit.

Sõna võttis Connie Hedegaard (komisjoni liige).

ISTUNGI JUHATAJA: Othmar KARAS
asepresident

Sõna võtsid Amalia Sartori (ITRE komisjoni arvamuse koostaja), Eija-Riitta Korhola fraktsiooni PPE nimel, Dan Jørgensen fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas João Ferreira, Chris Davies fraktsiooni ALDE nimel, Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel, Konrad Szymański fraktsiooni ECR nimel, Oreste Rossi fraktsiooni EFD nimel, João Ferreira fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Dan Jørgensen, Richard Seeber, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Matthias Groote, Adam Gierek, Theodoros Skylakakis, Satu Hassi, Adam Bielan, Godfrey Bloom, kes keeldus vastamast kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Chris Davies ja Dan Jørgensen, Romana Jordan kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Silvia-Adriana Ţicău, Holger Krahmer, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Yannick Jadot, Kriton Arsenis, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Theodoros Skylakakis, Yannick Jadot, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid João Ferreira ja Konrad Szymański, Niki Tzavela, Peter Liese, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, Elisabetta Gardini, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Carl Schlyter, Herbert Reul, Jolanta Emilia Hibner, Zofija Mazej Kukovič ja Tadeusz Cymański.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Christa Klaß, Edit Herczog, Jan Kozłowski, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Elena Oana Antonescu, Silvia-Adriana Ţicău, Bogusław Sonik, Carl Schlyter, Bendt Bendtsen ja Francisco Sosa Wagner.

Sõna võtsid Connie Hedegaard, Matthias Groote ja Kriton Arsenis, kes käsitles oma sõnavõtu tõlget inglise keelde.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.4.2013protokoll punkt 8.11.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika