Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/0202(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0046/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0046/2013

Keskustelut :

PV 15/04/2013 - 16
CRE 15/04/2013 - 16

Äänestykset :

PV 16/04/2013 - 8.11
CRE 16/04/2013 - 8.11
Äänestysselitykset
PV 03/07/2013 - 8.3
CRE 03/07/2013 - 8.3
Äänestysselitykset
PV 10/12/2013 - 7.25
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0310
P7_TA(2013)0543

Pöytäkirja
Maanantai 15. huhtikuuta 2013 - Strasbourg

16. Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien huutokauppojen ajoitus ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien huutokauppojen ajoitusta koskevien säännösten selventämiseksi [COM(2012)0416 - C7-0203/2012- 2012/0202(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Matthias Groote (A7-0046/2013)

Matthias Groote esitteli mietinnön.

Connie Hedegaard (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Othmar KARAS

Puheenvuorot: Amalia Sartori (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Eija-Riitta Korhola PPE-ryhmän puolesta, Dan Jørgensen S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla João Ferreira, Chris Davies ALDE-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, Konrad Szymański ECR-ryhmän puolesta, Oreste Rossi EFD-ryhmän puolesta, João Ferreira GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Dan Jørgensen, Richard Seeber, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Matthias Groote, Adam Gierek, Theodoros Skylakakis, Satu Hassi, Adam Bielan, Godfrey Bloom, joka kieltäytyi vastaamasta kahteen sinisen kortin kysymykseen, jotka hänelle esittivät Chris Davies ja Dan Jørgensen, Romana Jordan joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Silvia-Adriana Ţicău, Holger Krahmer, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Yannick Jadot, Kriton Arsenis, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Theodoros Skylakakis, Yannick Jadot, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla João Ferreira ja Konrad Szymański, Niki Tzavela, Peter Liese, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, Elisabetta Gardini, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Carl Schlyter, Herbert Reul, Jolanta Emilia Hibner, Zofija Mazej Kukovič ja Tadeusz Cymański.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Christa Klaß, Edit Herczog, Jan Kozłowski, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Elena Oana Antonescu, Silvia-Adriana Ţicău, Bogusław Sonik, Carl Schlyter, Bendt Bendtsen ja Francisco Sosa Wagner.

Puheenvuorot: Connie Hedegaard, Matthias Groote ja Kriton Arsenis puheenvuoronsa tulkkauksesta englannin kielelle.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.4.2013, kohta 8.11.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö