Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2012/0202(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0046/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0046/2013

Viták :

PV 15/04/2013 - 16
CRE 15/04/2013 - 16

Szavazatok :

PV 16/04/2013 - 8.11
CRE 16/04/2013 - 8.11
A szavazatok indokolása
PV 03/07/2013 - 8.3
CRE 03/07/2013 - 8.3
A szavazatok indokolása
PV 10/12/2013 - 7.25
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0310
P7_TA(2013)0543

Jegyzőkönyv
2013. április 15., Hétfő - Strasbourg

16. Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei árverés útján történő értékesítésének időbeli ütemezése ***I (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

Jelentés a 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei árverés útján történő értékesítésének időbeli ütemezésére vonatkozó rendelkezések pontosítása érdekében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD)] – Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Matthias Groote (A7-0046/2013)

Matthias Groote előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Connie Hedegaard (a Bizottság tagja).

ELNÖKÖL:
Othmar KARAS alelnök

Felszólal: Amalia Sartori (az ITRE bizottság véleményének előadója), Eija-Riitta Korhola, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Dan Jørgensen, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: João Ferreira, Chris Davies, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Bas Eickhout, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Konrad Szymański, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Oreste Rossi, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, João Ferreira, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Dan Jørgensen, Richard Seeber, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Matthias Groote, Adam Gierek, Theodoros Skylakakis, Satu Hassi, Adam Bielan, Godfrey Bloom, aki nem válaszol a következő két képviselő kékkártyás kérdésére: Chris Davies és Dan Jørgensen, Romana Jordan aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Silvia-Adriana Ţicău, Holger Krahmer, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Yannick Jadot, Kriton Arsenis, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Theodoros Skylakakis, Yannick Jadot, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: João Ferreira és Konrad Szymański, Niki Tzavela, Peter Liese, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, Elisabetta Gardini, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Carl Schlyter, Herbert Reul, Jolanta Emilia Hibner, Zofija Mazej Kukovič és Tadeusz Cymański.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Christa Klaß, Herczog Edit, Jan Kozłowski, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Elena Oana Antonescu, Silvia-Adriana Ţicău, Bogusław Sonik, Carl Schlyter, Bendt Bendtsen és Francisco Sosa Wagner.

Felszólal: Connie Hedegaard, Matthias Groote és Kriton Arsenis, ez utóbbi felszólalásának angol nyelvű tolmácsolásával kapcsolatban.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013.4.16-i jegyzőkönyv, 8.11. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat