Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/0202(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0046/2013

Pateikti tekstai :

A7-0046/2013

Debatai :

PV 15/04/2013 - 16
CRE 15/04/2013 - 16

Balsavimas :

PV 16/04/2013 - 8.11
CRE 16/04/2013 - 8.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 03/07/2013 - 8.3
CRE 03/07/2013 - 8.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 10/12/2013 - 7.25
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0310
P7_TA(2013)0543

Protokolas
Pirmadienis, 2013 m. balandžio 15 d. - Strasbūras

16. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų pardavimo aukcionuose terminai ***I (diskusijos)
Stenograma

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB, siekiant paaiškinti nuostatas dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų pardavimo aukcionuose terminų [COM(2012)0416 - C7-0203/2012- 2012/0202(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas Matthias Groote (A7-0046/2013)

Matthias Groote pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Connie Hedegaard (Komisijos narė).

PIRMININKAVO: Othmar KARAS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Amalia Sartori (ITRE komiteto nuomonės referentas), Eija-Riitta Korhola PPE frakcijos vardu, Dan Jørgensen S&D frakcijos vardu, jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę João Ferreira pateiktą klausimą, Chris Davies ALDE frakcijos vardu, Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu, Konrad Szymański ECR frakcijos vardu, Oreste Rossi EFD frakcijos vardu, João Ferreira GUE/NGL frakcijos vardu, jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Dan Jørgensen pateiktą klausimą, Richard Seeber, jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Matthias Groote pateiktą klausimą, Adam Gierek, Theodoros Skylakakis, Satu Hassi, Adam Bielan, Godfrey Bloom, jis atsisakė atsakyti į du pakėlus mėlynąją kortelę Chris Davies ir Dan Jørgensen pateiktus klausimus, Romana Jordan ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Silvia-Adriana Ţicău pateiktą klausimą, Holger Krahmer, jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Yannick Jadot pateiktą klausimą, Kriton Arsenis, jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Theodoros Skylakakis pateiktą klausimą, Yannick Jadot, jis taip pat atsakė į du pakėlus mėlynąją kortelę João Ferreira ir Konrad Szymański pateiktus klausimus, Niki Tzavela, Peter Liese, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, Elisabetta Gardini, (ji) taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Carl Schlyter pateiktą klausimą, Herbert Reul, Jolanta Emilia Hibner, Zofija Mazej Kukovič ir Tadeusz Cymański.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Christa Klaß, Edit Herczog, Jan Kozłowski, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Elena Oana Antonescu, Silvia-Adriana Ţicău, Bogusław Sonik, Carl Schlyter, Bendt Bendtsen ir Francisco Sosa Wagner.

Kalbėjo: Connie Hedegaard, Matthias Groote ir Kriton Arsenis, jis kalbėjo apie savo pasisakymo vertimą žodžiu į anglų kalbą.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.11 protokolo 16.4.2013.

Teisinė informacija - Privatumo politika