Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2012/0202(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0046/2013

Iesniegtie teksti :

A7-0046/2013

Debates :

PV 15/04/2013 - 16
CRE 15/04/2013 - 16

Balsojumi :

PV 16/04/2013 - 8.11
CRE 16/04/2013 - 8.11
Balsojumu skaidrojumi
PV 03/07/2013 - 8.3
CRE 03/07/2013 - 8.3
Balsojumu skaidrojumi
PV 10/12/2013 - 7.25
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2013)0310
P7_TA(2013)0543

Protokols
Pirmdiena, 2013. gada 15. aprīlis - Strasbūra

16. Siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu izsoļu grafiks ***I (debates)
Stenogramma

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Direktīvas 2003/87/EK grozījumiem, kas precizē noteikumus par siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu izsoļu grafiku [COM(2012)0416 - C7-0203/2012- 2012/0202(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Matthias Groote (A7-0046/2013).

Matthias Groote iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Connie Hedegaard (Komisijas locekle).

SĒDI VADA: Othmar KARAS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Amalia Sartori (ITRE komitejas atzinuma sagatavotāja), Eija-Riitta Korhola PPE grupas vārdā, Dan Jørgensen S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva João Ferreira, Chris Davies ALDE grupas vārdā, Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā, Konrad Szymański ECR grupas vārdā, Oreste Rossi EFD grupas vārdā, João Ferreira GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Dan Jørgensen, Richard Seeber, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Matthias Groote, Adam Gierek, Theodoros Skylakakis, Satu Hassi, Adam Bielan, Godfrey Bloom, kas atteicās atbildēt uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Chris Davies un Dan Jørgensen, Romana Jordan, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Silvia-Adriana Ţicău, Holger Krahmer, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Yannick Jadot, Kriton Arsenis, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Theodoros Skylakakis, Yannick Jadot, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva João Ferreira un Konrad Szymański, Niki Tzavela, Peter Liese, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, Elisabetta Gardini, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Carl Schlyter, Herbert Reul, Jolanta Emilia Hibner, Zofija Mazej Kukovič un Tadeusz Cymański.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Christa Klaß, Edit Herczog, Jan Kozłowski, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Elena Oana Antonescu, Silvia-Adriana Ţicău, Bogusław Sonik, Carl Schlyter, Bendt Bendtsen un Francisco Sosa Wagner.

Uzstājās Connie Hedegaard, Matthias Groote un Kriton Arsenis (par savas uzstāšanās tulkojumu angļu valodā).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 16.4.2013. protokola 8.11. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika