Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/0202(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0046/2013

Ingediende teksten :

A7-0046/2013

Debatten :

PV 15/04/2013 - 16
CRE 15/04/2013 - 16

Stemmingen :

PV 16/04/2013 - 8.11
CRE 16/04/2013 - 8.11
Stemverklaringen
PV 03/07/2013 - 8.3
CRE 03/07/2013 - 8.3
Stemverklaringen
PV 10/12/2013 - 7.25
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0310
P7_TA(2013)0543

Notulen
Maandag 15 april 2013 - Straatsburg

16. Tijdstippen van de veilingen van broeikasgasemissierechten ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Richtlijn 2003/87/EG ter verduidelijking van de bepalingen inzake de tijdstippen van de veilingen van broeikasgasemissierechten [COM(2012)0416 - C7-0203/2012- 2012/0202(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Matthias Groote (A7-0046/2013)

Matthias Groote leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Connie Hedegaard (lid van de Commissie).

VOORZITTER: Othmar KARAS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Amalia Sartori (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Eija-Riitta Korhola, namens de PPE-Fractie, Dan Jørgensen, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van João Ferreira, Chris Davies, namens de ALDE-Fractie, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, Konrad Szymański, namens de ECR-Fractie, Oreste Rossi, namens de EFD-Fractie, João Ferreira, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Dan Jørgensen, Richard Seeber, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Matthias Groote, Adam Gierek, Theodoros Skylakakis, Satu Hassi, Adam Bielan, Godfrey Bloom, die weigert in te gaan op twee "blauwe kaart"-vragen van Chris Davies en Dan Jørgensen, Romana Jordan die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Silvia-Adriana Ţicău, Holger Krahmer, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Yannick Jadot, Kriton Arsenis, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Theodoros Skylakakis, Yannick Jadot, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van João Ferreira en Konrad Szymański, Niki Tzavela, Peter Liese, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, Elisabetta Gardini, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Carl Schlyter, Herbert Reul, Jolanta Emilia Hibner, Zofija Mazej Kukovič en Tadeusz Cymański.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Christa Klaß, Edit Herczog, Jan Kozłowski, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Elena Oana Antonescu, Silvia-Adriana Ţicău, Bogusław Sonik, Carl Schlyter, Bendt Bendtsen en Francisco Sosa Wagner.

Het woord wordt gevoerd door Connie Hedegaard, Matthias Groote en Kriton Arsenis, laatstgenoemde naar aanleiding van de vertolking in het Engels van zijn woorden.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.11 van de notulen van 16.4.2013.

Juridische mededeling - Privacybeleid