Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/0202(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0046/2013

Teksty złożone :

A7-0046/2013

Debaty :

PV 15/04/2013 - 16
CRE 15/04/2013 - 16

Głosowanie :

PV 16/04/2013 - 8.11
CRE 16/04/2013 - 8.11
Wyjaśnienia do głosowania
PV 03/07/2013 - 8.3
CRE 03/07/2013 - 8.3
Wyjaśnienia do głosowania
PV 10/12/2013 - 7.25
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0310
P7_TA(2013)0543

Protokół
Poniedziałek, 15 kwietnia 2013 r. - Strasburg

16. Harmonogram aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu wyjaśnienia przepisów dotyczących harmonogramu aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych [COM(2012)0416 - C7-0203/2012- 2012/0202(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Matthias Groote (A7-0046/2013)

Matthias Groote przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Connie Hedegaard (członkini Komisji).

PRZEWODNICTWO: Othmar KARAS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Amalia Sartori (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ITRE), Eija-Riitta Korhola w imieniu grupy PPE, Dan Jørgensen w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez João Ferreirę, Chris Davies w imieniu grupy ALDE, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, Konrad Szymański w imieniu grupy ECR, Oreste Rossi w imieniu grupy EFD, João Ferreira w imieniu grupy GUE/NGL, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Dana Jørgensena, Richard Seeber, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Matthiasa Groote´a, Adam Gierek, Theodoros Skylakakis, Satu Hassi, Adam Bielan, Godfrey Bloom, ktróry odmówił udzielenia odpowiedzi na dwa pytania zadane za pomocą „niebieskiej kartki” przez Chrisa Daviesa i Dana Jørgensena, Romana Jordan, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Silvię-Adrianę Ţicău, Holger Krahmer, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Yannicka Jadot, Kriton Arsenis, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Theodorosa Skylakakisa, Yannick Jadot, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez João Ferreirę i Konrada Szymańskiego, Niki Tzavela, Peter Liese, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, Elisabetta Gardini, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Carla Schlytera, Herbert Reul, Jolanta Emilia Hibner, Zofija Mazej Kukovič i Tadeusz Cymański.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Christa Klaß, Edit Herczog, Jan Kozłowski, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Elena Oana Antonescu, Silvia-Adriana Ţicău, Bogusław Sonik, Carl Schlyter, Bendt Bendtsen i Francisco Sosa Wagner.

Głos zabrali: Connie Hedegaard, Matthias Groote i Kriton Arsenis, ten ostatni w sprawie tłumaczenia ustnego jego wystąpienia na język angielski.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.11 protokołu z dnia 16.4.2013.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności