Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/0202(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0046/2013

Texte depuse :

A7-0046/2013

Dezbateri :

PV 15/04/2013 - 16
CRE 15/04/2013 - 16

Voturi :

PV 16/04/2013 - 8.11
CRE 16/04/2013 - 8.11
Explicaţii privind voturile
PV 03/07/2013 - 8.3
CRE 03/07/2013 - 8.3
Explicaţii privind voturile
PV 10/12/2013 - 7.25
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0310
P7_TA(2013)0543

Proces-verbal
Luni, 15 aprilie 2013 - Strasbourg

16. Calendarul licitaţiilor de cote de emisie de gaze cu efect de seră ***I (dezbatere)
Stenograma

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE prin clarificarea dispozițiilor privind calendarul licitațiilor de cote de emisie de gaze cu efect de seră [COM(2012)0416 - C7-0203/2012- 2012/0202(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportor: Matthias Groote (A7-0046/2013)

Matthias Groote şi-a prezentat raportul.

A intervenit Connie Hedegaard (membră a Comisiei).

A PREZIDAT: Othmar KARAS
Vicepreşedinte

Au intervenit: Amalia Sartori (raportoarea pentru aviz a Comisiei ITRE), Eija-Riitta Korhola, în numele Grupului PPE, Dan Jørgensen, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către João Ferreira, Chris Davies, în numele Grupului ALDE, Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, Konrad Szymański, în numele Grupului ECR, Oreste Rossi, în numele Grupului EFD, João Ferreira, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Dan Jørgensen, Richard Seeber, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Matthias Groote, Adam Gierek, Theodoros Skylakakis, Satu Hassi, Adam Bielan, Godfrey Bloom, care a refuzat să răspundă la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Chris Davies şi Dan Jørgensen, Romana Jordan, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Silvia-Adriana Ţicău, Holger Krahmer, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Yannick Jadot, Kriton Arsenis, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Theodoros Skylakakis, Yannick Jadot, pentru a răspunde, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către João Ferreira şi Konrad Szymański, Niki Tzavela, Peter Liese, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, Elisabetta Gardini, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Carl Schlyter, Herbert Reul, Jolanta Emilia Hibner, Zofija Mazej Kukovič şi Tadeusz Cymański.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Christa Klaß, Edit Herczog, Jan Kozłowski, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Elena Oana Antonescu, Silvia-Adriana Ţicău, Bogusław Sonik, Carl Schlyter, Bendt Bendtsen şi Francisco Sosa Wagner.

Au intervenit: Connie Hedegaard, Matthias Groote şi Kriton Arsenis, care s-a referit la interpretarea în limba engleză a intervenţiei sale.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.11 al PV din 16.4.2013.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate