Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/0202(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0046/2013

Predkladané texty :

A7-0046/2013

Rozpravy :

PV 15/04/2013 - 16
CRE 15/04/2013 - 16

Hlasovanie :

PV 16/04/2013 - 8.11
CRE 16/04/2013 - 8.11
Vysvetlenie hlasovaní
PV 03/07/2013 - 8.3
CRE 03/07/2013 - 8.3
Vysvetlenie hlasovaní
PV 10/12/2013 - 7.25
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0310
P7_TA(2013)0543

Zápisnica
Pondelok, 15. apríla 2013 - Štrasburg

16. Harmonogram aukcií emisných kvót skleníkových plynov ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES s cieľom vyjasniť ustanovenia týkajúce sa harmonogramu aukcií emisných kvót skleníkových plynov [COM(2012)0416 - C7-0203/2012- 2012/0202(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Matthias Groote (A7-0046/2013)

Matthias Groote uviedol správu.

V rozprave vystúpila Connie Hedegaard (členka Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Othmar KARAS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Amalia Sartori (spravodajkyňa výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Eija-Riitta Korhola v mene skupiny PPE, Dan Jørgensen v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil João Ferreira, Chris Davies v mene skupiny ALDE, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, Konrad Szymański v mene skupiny ECR, Oreste Rossi v mene skupiny EFD, João Ferreira v mene skupiny GUE/NGL, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Dan Jørgensen, Richard Seeber, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Matthias Groote, Adam Gierek, Theodoros Skylakakis, Satu Hassi, Adam Bielan, Godfrey Bloom, ktorý odmietol odpovedať na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Chris Davies a Dan Jørgensen, Romana Jordan ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Silvia-Adriana Ţicău, Holger Krahmer, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Yannick Jadot, Kriton Arsenis, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Theodoros Skylakakis, Yannick Jadot, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili João Ferreira a Konrad Szymański, Niki Tzavela, Peter Liese, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, Elisabetta Gardini, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Carl Schlyter, Herbert Reul, Jolanta Emilia Hibner, Zofija Mazej Kukovič a Tadeusz Cymański.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Christa Klaß, Edit Herczog, Jan Kozłowski, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Elena Oana Antonescu, Silvia-Adriana Ţicău, Bogusław Sonik, Carl Schlyter, Bendt Bendtsen a Francisco Sosa Wagner.

Vystúpili: Connie Hedegaard, Matthias Groote a Kriton Arsenis, ktorý vystúpil v súvislosti s tlmočením svojho vystúpenia do angličtiny.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.11 zápisnice zo dňa 16.4.2013.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia