Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/0328(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0060/2013

Předložené texty :

A7-0060/2013

Rozpravy :

PV 15/04/2013 - 17
CRE 15/04/2013 - 17

Hlasování :

PV 16/04/2013 - 8.12
CRE 16/04/2013 - 8.12
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0113

Zápis
Pondělí, 15. dubna 2013 - Štrasburk

17. Systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ***I (rozprava)
Doslovné záznamy

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví dočasná odchylka od směrnice 2003/87/ES Evropského parlamentu a Rady o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství [COM(2012)0697 - C7-0385/2012- 2012/0328(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Peter Liese (A7-0060/2013)

Peter Liese uvedl zprávu.

Vystoupila Connie Hedegaard (členka Komise).

PŘEDSEDNICTVÍ: Gianni PITTELLA
místopředseda

Vystoupili: Mathieu Grosch (navrhovatel výboru TRAN), Richard Seeber za skupinu PPE, Matthias Groote za skupinu S&D, Chris Davies za skupinu ALDE, Satu Hassi za skupinu Verts/ALE, Jacqueline Foster za skupinu ECR, která rovněž odpověděla na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Chris Davies a Peter Liese, Oreste Rossi za skupinu EFD, Jacky Hénin za skupinu GUE/NGL, Andreas Mölzer nezařazený, Csaba Sógor, Marita Ulvskog, Gerben-Jan Gerbrandy, Tadeusz Cymański, Silvia-Adriana Ţicău, Holger Krahmer a Ismail Ertug.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michael Gahler, Sergio Gaetano Cofferati, Jaroslav Paška, Erik Bánki a Judith A. Merkies.

Vystoupili: Connie Hedegaard, Jacqueline Foster, Connie Hedegaard a Peter Liese.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.12 zápisu ze dne 16.4.2013.

Právní upozornění - Ochrana soukromí