Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/0328(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0060/2013

Esitatud tekstid :

A7-0060/2013

Arutelud :

PV 15/04/2013 - 17
CRE 15/04/2013 - 17

Hääletused :

PV 16/04/2013 - 8.12
CRE 16/04/2013 - 8.12
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0113

Protokoll
Esmaspäev, 15. aprill 2013 - Strasbourg

17. Kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ***I (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ajutise erandi tegemise kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem [COM(2012)0697 - C7-0385/2012- 2012/0328(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Peter Liese (A7-0060/2013)

Peter Liese tutvustas raportit.

Sõna võttis Connie Hedegaard (komisjoni liige).

ISTUNGI JUHATAJA: Gianni PITTELLA
asepresident

Sõna võtsid Mathieu Grosch (TRAN komisjoni arvamuse koostaja), Richard Seeber fraktsiooni PPE nimel, Matthias Groote fraktsiooni S&D nimel, Chris Davies fraktsiooni ALDE nimel, Satu Hassi fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jacqueline Foster fraktsiooni ECR nimel, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Chris Davies ja Peter Liese, Oreste Rossi fraktsiooni EFD nimel, Jacky Hénin fraktsiooni GUE/NGL nimel, Andreas Mölzer (fraktsioonilise kuuluvuseta), Csaba Sógor, Marita Ulvskog, Gerben-Jan Gerbrandy, Tadeusz Cymański, Silvia-Adriana Ţicău, Holger Krahmer ja Ismail Ertug.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michael Gahler, Sergio Gaetano Cofferati, Jaroslav Paška, Erik Bánki ja Judith A. Merkies.

Sõna võtsid Connie Hedegaard, Jacqueline Foster, Connie Hedegaard ja Peter Liese.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.4.2013protokoll punkt 8.12.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika