Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2012/0328(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0060/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0060/2013

Viták :

PV 15/04/2013 - 17
CRE 15/04/2013 - 17

Szavazatok :

PV 16/04/2013 - 8.12
CRE 16/04/2013 - 8.12
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0113

Jegyzőkönyv
2013. április 15., Hétfő - Strasbourg

17. Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmi rendszere ***I (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

Jelentés az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról szóló 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvtől való ideiglenes eltérésről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2012)0697 – C7-0385/2012 – 2012/0328(COD)] – Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Peter Liese (A7-0060/2013)

Peter Liese előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Connie Hedegaard (a Bizottság tagja).

ELNÖKÖL:
Gianni PITTELLA alelnök

Felszólal: Mathieu Grosch (a TRAN bizottság véleményének előadója), Richard Seeber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Matthias Groote, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Chris Davies, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Satu Hassi, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jacqueline Foster, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Chris Davies és Peter Liese, Oreste Rossi, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Jacky Hénin, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Andreas Mölzer, független, Sógor Csaba, Marita Ulvskog, Gerben-Jan Gerbrandy, Tadeusz Cymański, Silvia-Adriana Ţicău, Holger Krahmer és Ismail Ertug.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michael Gahler, Sergio Gaetano Cofferati, Jaroslav Paška, Bánki Erik és Judith A. Merkies.

Felszólal: Connie Hedegaard, Jacqueline Foster, Connie Hedegaard és Peter Liese.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013.4.16-i jegyzőkönyv, 8.12. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat