Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/0328(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0060/2013

Texte depuse :

A7-0060/2013

Dezbateri :

PV 15/04/2013 - 17
CRE 15/04/2013 - 17

Voturi :

PV 16/04/2013 - 8.12
CRE 16/04/2013 - 8.12
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0113

Proces-verbal
Luni, 15 aprilie 2013 - Strasbourg

17. Sistemul de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind derogarea temporară de la Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității [COM(2012)0697 - C7-0385/2012- 2012/0328(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportor: Peter Liese (A7-0060/2013)

Peter Liese şi-a prezentat raportul.

A intervenit Connie Hedegaard (membră a Comisiei).

A PREZIDAT: Gianni PITTELLA
Vicepreşedinte

Au intervenit: Mathieu Grosch (raportorul pentru aviz al Comisiei TRAN), Richard Seeber, în numele Grupului PPE, Matthias Groote, în numele Grupului S&D, Chris Davies, în numele Grupului ALDE, Satu Hassi, în numele Grupului Verts/ALE, Jacqueline Foster, în numele Grupului ECR, pentru a răspunde, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Chris Davies şi Peter Liese, Oreste Rossi, în numele Grupului EFD, Jacky Hénin, în numele Grupului GUE/NGL, Andreas Mölzer, neafiliat, Csaba Sógor, Marita Ulvskog, Gerben-Jan Gerbrandy, Tadeusz Cymański, Silvia-Adriana Ţicău, Holger Krahmer şi Ismail Ertug.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michael Gahler, Sergio Gaetano Cofferati, Jaroslav Paška, Erik Bánki şi Judith A. Merkies.

Au intervenit: Connie Hedegaard, Jacqueline Foster, Connie Hedegaard şi Peter Liese.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.12 al PV din 16.4.2013.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate