Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/0328(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0060/2013

Predkladané texty :

A7-0060/2013

Rozpravy :

PV 15/04/2013 - 17
CRE 15/04/2013 - 17

Hlasovanie :

PV 16/04/2013 - 8.12
CRE 16/04/2013 - 8.12
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0113

Zápisnica
Pondelok, 15. apríla 2013 - Štrasburg

17. Systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o dočasnej výnimke zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve [COM(2012)0697 - C7-0385/2012- 2012/0328(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Peter Liese (A7-0060/2013)

Peter Liese uviedol správu.

V rozprave vystúpila Connie Hedegaard (členka Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Gianni PITTELLA
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Mathieu Grosch (spravodajca výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Richard Seeber v mene skupiny PPE, Matthias Groote v mene skupiny S&D, Chris Davies v mene skupiny ALDE, Satu Hassi v mene skupiny Verts/ALE, Jacqueline Foster v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položil Chris Davies a Peter Liese, Oreste Rossi v mene skupiny EFD, Jacky Hénin v mene skupiny GUE/NGL, Andreas Mölzer – nezaradený poslanec, Csaba Sógor, Marita Ulvskog, Gerben-Jan Gerbrandy, Tadeusz Cymański, Silvia-Adriana Ţicău, Holger Krahmer a Ismail Ertug.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michael Gahler, Sergio Gaetano Cofferati, Jaroslav Paška, Erik Bánki a Judith A. Merkies.

Vystúpili: Connie Hedegaard, Jacqueline Foster, aby položila otázku Connie Hedegaard, ktorá na ňu odpovedala, a Peter Liese.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.12 zápisnice zo dňa 16.4.2013.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia