Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2043(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0044/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0044/2013

Keskustelut :

PV 15/04/2013 - 18
CRE 15/04/2013 - 18

Äänestykset :

PV 16/04/2013 - 8.17
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0118

Pöytäkirja
Maanantai 15. huhtikuuta 2013 - Strasbourg

18. Miesten ja naisten yhdenvertainen kohtelu tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö miesten ja naisten yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla annetun neuvoston direktiivin 2004/113/EY saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä ja soveltamisesta [2010/2043(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Zita Gurmai (A7-0044/2013)

Zita Gurmai esitteli mietinnön.

Maria Damanaki (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Joanna Katarzyna Skrzydlewska PPE-ryhmän puolesta, Edite Estrela S&D-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Krisztina Morvai ja Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Marije Cornelissen Verts/ALE-ryhmän puolesta, Andrea Češková ECR-ryhmän puolesta, Inês Cristina Zuber GUE/NGL-ryhmän puolesta, Edit Bauer, Corina Creţu, Joanna Senyszyn, Silvia Costa, Minodora Cliveti ja Sergio Gaetano Cofferati.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Anna Záborská, Silvia-Adriana Ţicău, Krisztina Morvai, Sari Essayah ja Mojca Kleva Kekuš.

Maria Damanaki käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Roberta ANGELILLI

Zita Gurmai käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.4.2013, kohta 8.17.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö