Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/2043(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0044/2013

Ingediende teksten :

A7-0044/2013

Debatten :

PV 15/04/2013 - 18
CRE 15/04/2013 - 18

Stemmingen :

PV 16/04/2013 - 8.17
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0118

Notulen
Maandag 15 april 2013 - Straatsburg

18. Gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten (debat)
Volledige verslagen

Verslag over de omzetting en toepassing van Richtlijn 2004/113/EG van de Raad houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten [2010/2043(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Zita Gurmai (A7-0044/2013)

Zita Gurmai leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Maria Damanaki (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Joanna Katarzyna Skrzydlewska, namens de PPE-Fractie, Edite Estrela, namens de S&D-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Krisztina Morvai en Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Marije Cornelissen, namens de Verts/ALE-Fractie, Andrea Češková, namens de ECR-Fractie, Inês Cristina Zuber, namens de GUE/NGL-Fractie, Edit Bauer, Corina Creţu, Joanna Senyszyn, Silvia Costa, Minodora Cliveti en Sergio Gaetano Cofferati.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Anna Záborská, Silvia-Adriana Ţicău, Krisztina Morvai, Sari Essayah en Mojca Kleva Kekuš.

Het woord wordt gevoerd door Maria Damanaki.

VOORZITTER: Roberta ANGELILLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Zita Gurmai.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.17 van de notulen van 16.4.2013.

Juridische mededeling - Privacybeleid