Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2043(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0044/2013

Predkladané texty :

A7-0044/2013

Rozpravy :

PV 15/04/2013 - 18
CRE 15/04/2013 - 18

Hlasovanie :

PV 16/04/2013 - 8.17
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0118

Zápisnica
Pondelok, 15. apríla 2013 - Štrasburg

18. Rovnaké zaobchádzanie medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o transpozícii a uplatňovaní smernice Rady 2004/113/ES o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu [2010/2043(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Zita Gurmai (A7-0044/2013)

Zita Gurmai uviedla správu.

V rozprave vystúpila Maria Damanaki (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Joanna Katarzyna Skrzydlewska v mene skupiny PPE, Edite Estrela v mene skupiny S&D, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položil Krisztina Morvai a Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Marije Cornelissen v mene skupiny Verts/ALE, Andrea Češková v mene skupiny ECR, Inês Cristina Zuber v mene skupiny GUE/NGL, Edit Bauer, Corina Creţu, Joanna Senyszyn, Silvia Costa, Minodora Cliveti a Sergio Gaetano Cofferati.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Anna Záborská, Silvia-Adriana Ţicău, Krisztina Morvai, Sari Essayah a Mojca Kleva Kekuš.

V rozprave vystúpila Maria Damanaki.

PREDSEDNÍCTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsedníčka

V rozprave vystúpila Zita Gurmai.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: 16. apríla 2013.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia