Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2575(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000023/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000023/2013 (B7-0114/2013)

Συζήτηση :

PV 15/04/2013 - 19
CRE 15/04/2013 - 19

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 15 Απριλίου 2013 - Στρασβούργο

19. Μη βιώσιμη αλιεία σκουμπριού στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό (συζήτηση)
CRE

Προφορική ερώτηση (O-000023/2013) που κατέθεσε Pat the Cope Gallagher και Gabriel Mato Adrover, εξ ονόματος της Επιτροπής PECH, προς την Επιτροπή: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 1026/2012 σχετικά με τη μη βιώσιμη αλιεία σκουμπριού στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό (B7-0114/2013) (2013/2575(RSP))

Ο Pat the Cope Gallagher αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Μαρία Δαμανάκη (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Jarosław Leszek Wałęsa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Isabelle Thomas, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ian Hudghton, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Julie Girling, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Antolín Sánchez Presedo και Alain Cadec.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Maria do Céu Patrão Neves, Rareş-Lucian Niculescu, Lambert van Nistelrooij, Catherine Stihler και Chris Davies.

Παρεμβαίνει η Μαρία Δαμανάκη.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου