Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0275(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0056/2013

Внесени текстове :

A7-0056/2013

Разисквания :

PV 15/04/2013 - 20
CRE 15/04/2013 - 20

Гласувания :

PV 16/04/2013 - 8.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0103

Протокол
Понеделник, 15 април 2013 г. - Страсбург

20. Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA) ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA) [COM(2010)0521 - C7-0302/2010- 2010/0275(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Giles Chichester (A7-0056/2013)

Giles Chichester представи доклада.

Изказа се Neelie Kroes (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Christian Ehler, от името на групата PPE, Silvia-Adriana Ţicău, от името на групата S&D, Adina-Ioana Vălean, от името на групата ALDE, Amelia Andersdotter, от името на групата Verts/ALE, Charalampos Angourakis, от името на групата GUE/NGL, Ioannis A. Tsoukalas, Dimitrios Droutsas, Lambert van Nistelrooij и Ивайло Калфин.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Oldřich VLASÁK
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Miroslav Mikolášik, Sari Essayah, Ioan Enciu, Jaroslav Paška и Ingeborg Gräßle.

Изказаха се: Neelie Kroes и Giles Chichester.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.1 от протокола от 16.4.2013.

Правна информация - Политика за поверителност