Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Понеделник, 15 април 2013 г. - Страсбург
 1.Възобновяване на сесията
 2.Одобряване на протокола от предишното заседание
 3.Състав на Парламента
 4.Проверка на пълномощията
 5.Състав на политическите групи
 6.Състав на комисиите и делегациите
 7.Съобщение на председателството
 8.Поправки (член 216 от Правилника за дейността)
 9.Тълкуване на Правилника за дейността
 10.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 74 от Правилника за дейността)
 11.Предаване на текстове на споразумения от Съвета
 12.Петиции
 13.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 14.Внесени документи
 15.Ред на работа
 16.График на търговете за квоти за емисии на парникови газове ***I (разискване)
 17.Схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове ***I (разискване)
 18.Равно третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги (разискване)
 19.Неустойчив риболов на скумрия в североизточната част на Атлантическия океан (разискване)
 20.Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA) ***I (разискване)
 21.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 22.Напредък в развитието чрез търговията (кратко представяне)
 23.Стимулиран от търговията и инвестициите растеж на развиващите се страни (кратко представяне)
 24.Дневен ред на следващото заседание
 25.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (228 kb) Присъствен списък (61 kb) 
 
Протокол (242 kb) Присъствен списък (50 kb) 
 
Протокол (280 kb) Присъствен списък (71 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност