Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Pondělí, 15. dubna 2013 - Štrasburk
 1.Pokračování zasedání
 2.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 3.Složení Parlamentu
 4.Ověření pověřovacích listin
 5.Členství v politických skupinách
 6.Členství ve výborech a delegacích
 7.Sdělení předsednictví
 8.Opravy (článek 216 jednacího řádu)
 9.Výklad jednacího řádu
 10.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 74 jednacího řádu)
 11.Texty dohod dodané Radou
 12.Petice
 13.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 14.Předložení dokumentů
 15.Plán práce
 16.Harmonogram dražeb povolenek na emise skleníkových plynů ***I (rozprava)
 17.Systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ***I (rozprava)
 18.Rovné zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování (rozprava)
 19.Neudržitelný rybolov makrel v severovýchodním Atlantiku (rozprava)
 20.Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) ***I (rozprava)
 21.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 22.Prosazování rozvoje prostřednictvím obchodu (krátké přednesení)
 23.Obchod a investice, které jsou hnací silou růstu rozvojových zemí (krátké přednesení)
 24.Pořad jednání příštího denního zasedání
 25.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (195 kb) Prezenční listina (60 kb) 
 
Zápis (227 kb) Prezenční listina (50 kb) 
 
Zápis (248 kb) Prezenční listina (65 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí