Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Mandag den 15. april 2013 - Strasbourg
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 3.Parlamentets sammensætning
 4.Valgs prøvelse
 5.De politiske gruppers sammensætning
 6.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 7.Meddelelse fra formanden
 8.Berigtigelser (forretningsordenens artikel 216)
 9.Fortolkning af forretningsordenen
 10.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 74)
 11.Tekster til aftaler sendt af Rådet
 12.Andragender
 13.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 14.Modtagne dokumenter
 15.Arbejdsplan
 16.Det tidsmæssige forløb af auktioner over kvoter for drivhusgasemissioner ***I (forhandling)
 17.Ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner ***I (forhandling)
 18.Ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser (forhandling)
 19.Ikke-bæredygtigt makrelfiskeri i det nordøstlige Atlanterhav (forhandling)
 20.Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) ***I (forhandling)
 21.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 22.Fremme af udviklingen via handel (kortfattet forelæggelse)
 23.Vækst i udviklingslande via handel og investeringer (kortfattet forelæggelse)
 24.Dagsorden for næste møde
 25.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (193 kb) Tilstedeværelsesliste (60 kb) 
 
Protokol (188 kb) Tilstedeværelsesliste (51 kb) 
 
Protokol (244 kb) Tilstedeværelsesliste (64 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik