Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Maanantai 15. huhtikuuta 2013 - Strasbourg
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 3.Parlamentin kokoonpano
 4.Valtakirjojen tarkastus
 5.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 6.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 7.Puhemiehen ilmoitus
 8.Oikaisut (työjärjestyksen 216 artikla)
 9.Työjärjestyksen tulkinta
 10.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 74 artikla)
 11.Neuvoston toimittamat sopimustekstit
 12.Vetoomukset
 13.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 14.Vastaanotetut asiakirjat
 15.Käsittelyjärjestys
 16.Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien huutokauppojen ajoitus ***I (keskustelu)
 17.Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmä ***I (keskustelu)
 18.Miesten ja naisten yhdenvertainen kohtelu tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla (keskustelu)
 19.Makrillin kestämätön kalastus Koillis-Atlantilla (keskustelu)
 20.Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA) ***I (keskustelu)
 21.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 22.Kehityksen edistäminen kaupan kautta (lyhyt esittely)
 23.Kauppaan ja investointeihin perustuva kasvu kehitysmaissa (lyhyt esittely)
 24.Seuraavan istunnon esityslista
 25.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (197 kb) Läsnäololista (60 kb) 
 
Pöytäkirja (189 kb) Läsnäololista (50 kb) 
 
Pöytäkirja (239 kb) Läsnäololista (64 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö