Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Protokols
Pirmdiena, 2013. gada 15. aprīlis - Strasbūra
 1.Sesijas atsākšana
 2.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 3.Parlamenta sastāvs
 4.Pilnvaru pārbaude
 5.Politisko grupu sastāvs
 6.Komiteju un delegāciju sastāvs
 7.Priekšsēdētāja paziņojums
 8.Kļūdu labojumi (Reglamenta 216. pants)
 9.Reglamenta interpretācija
 10.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 74. pants)
 11.Padomes nosūtītie nolīgumu teksti
 12.Lūgumraksti
 13.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 14.Dokumentu iesniegšana
 15.Darba kārtība
 16.Siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu izsoļu grafiks ***I (debates)
 17.Sistēma siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā ***I (debates)
 18.Vienlīdzīga attieksme pret vīriešiem un sievietēm attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu (debates)
 19.Makreļu neilgtspējīga zveja Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļā (debates)
 20.Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA) ***I (debates)
 21.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 22.Attīstības veicināšana, izmantojot tirdzniecību (īss izklāsts)
 23.Jaunattīstības valstu izaugsme, kas balstīta uz tirdzniecību un ieguldījumiem (īss izklāsts)
 24.Nākamās sēdes darba kārtība
 25.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
Protokols (193 kb) Apmeklējumu reģistrs (60 kb) 
 
Protokols (230 kb) Apmeklējumu reģistrs (50 kb) 
 
Protokols (242 kb) Apmeklējumu reģistrs (65 kb) 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika