Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Poniedziałek, 15 kwietnia 2013 r. - Strasburg
 1.Wznowienie sesji
 2.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 3.Skład Parlamentu
 4.Weryfikacja mandatów
 5.Skład grup politycznych
 6.Skład komisji i delegacji
 7.Komunikat Przewodniczącego
 8.Sprostowania (art. 216 Regulaminu)
 9.Wykładnia Regulaminu
 10.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 74 Regulaminu)
 11.Teksty porozumień przekazane przez Radę
 12.Petycje
 13.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 14.Składanie dokumentów
 15.Porządek obrad
 16.Harmonogram aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych ***I (debata)
 17.System handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych ***I (debata)
 18.Równe traktowanie mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług (debata)
 19.Niezrównoważone praktyki stosowane do połowu makreli w północno-wschodnim Atlantyku (debata)
 20.Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) ***I (debata)
 21.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 22.Dalszy rozwój poprzez wymianę handlową (krótka prezentacja)
 23.Wymiana handlowa i inwestycje na rzecz krajów rozwijających się (krótka prezentacja)
 24.Porządek obrad następnego posiedzenia
 25.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (194 kb) Lista obecności (60 kb) 
 
Protokół (236 kb) Lista obecności (50 kb) 
 
Protokół (251 kb) Lista obecności (64 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności