Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Pondelok, 15. apríla 2013 - Štrasburg
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 3.Zloženie Parlamentu
 4.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 5.Zloženie politických skupín
 6.Zloženie výborov a delegácií
 7.Oznámenie predsedníctva
 8.Korigendá (článok 216 rokovacieho poriadku)
 9.Výklad rokovacieho poriadku
 10.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 74 rokovacieho poriadku)
 11.Texty zmlúv poskytnutých Radou
 12.Petície
 13.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 14.Predloženie dokumentov
 15.Program práce
 16.Harmonogram aukcií emisných kvót skleníkových plynov ***I (rozprava)
 17.Systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov ***I (rozprava)
 18.Rovnaké zaobchádzanie medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu (rozprava)
 19.Neudržateľný rybolov makrel v severovýchodnom Atlantiku (rozprava)
 20.Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA) ***I (rozprava)
 21.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 22.Podpora rozvoja prostredníctvom obchodu (stručná prezentácia)
 23.Obchod a investície – hnacie sily rastu rozvojových krajín (stručná prezentácia)
 24.Program rokovania na nasledujúci deň
 25.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (191 kb) Prezenčná listina (60 kb) 
 
Zápisnica (232 kb) Prezenčná listina (50 kb) 
 
Zápisnica (261 kb) Prezenčná listina (65 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia