Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Måndagen den 15 april 2013 - Strasbourg
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 3.Parlamentets sammansättning
 4.Valprövning
 5.De politiska gruppernas sammansättning
 6.Utskottens och delegationernas sammansättning
 7.Meddelande från talmannen
 8.Rättelser (artikel 216 i arbetsordningen)
 9.Tolkning av arbetsordningen
 10.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 74 i arbetsordningen)
 11.Avtalstexter översända av rådet
 12.Framställningar
 13.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 14.Inkomna dokument
 15.Arbetsplan
 16.Tidsschemat för auktioner av utsläppsrätter för växthusgaser ***I (debatt)
 17.System för handel med utsläppsrätter för växthusgaser ***I (debatt)
 18.Likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster (debatt)
 19.Ohållbart makrillfiske i nordöstra Atlanten (debatt)
 20.Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (Enisa) ***I (debatt)
 21.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 22.Utveckling som drivs av handel (kortfattad redogörelse)
 23.Handels- och investeringsdriven tillväxt för utvecklingsländer (kortfattad redogörelse)
 24.Föredragningslista för nästa sammanträde
 25.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (197 kb) Närvarolista (60 kb) 
 
Protokoll (188 kb) Närvarolista (50 kb) 
 
Protokoll (244 kb) Närvarolista (64 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy