Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/0216(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0042/2013

Ingediende teksten :

A7-0042/2013

Debatten :

Stemmingen :

PV 16/04/2013 - 8.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0104

Notulen
Dinsdag 16 april 2013 - Straatsburg

8.2. Incidentele vangsten van walvisachtigen ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 812/2004 van de Raad tot vaststelling van maatregelen betreffende de incidentele vangsten van walvisachtigen bij de visserij en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 88/98 [COM(2012)0447 - C7-0213/2012- 2012/0216(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Raül Romeva i Rueda (A7-0042/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2013)0104)

Juridische mededeling - Privacybeleid