Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2048(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0134/2013

Ingivna texter :

A7-0134/2013

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/04/2013 - 8.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0111

Protokoll
Tisdagen den 16 april 2013 - Strasbourg

8.9. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2011/010 AT/Austria Tabak, Österrike (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2011/010 AT/Austria Tabak från Österrike) [COM(2013)0119 - C7-0059/2013- 2013/2048(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Frédéric Daerden (A7-0134/2013)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0111)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy