Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0260(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0123/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0123/2013

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/04/2013 - 8.10
CRE 16/04/2013 - 8.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0112

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 16 Απριλίου 2013 - Στρασβούργο

8.10. ΕΕ/ΑΚΕ Συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης: εξαίρεση ορισμένων χωρών από τον κατάλογο των περιφερειών ή των κρατών που έχουν ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις ***II (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του Παραρτήματος I του Κανονισμού (EΚ) αριθ. 1528/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά την εξαίρεση ορισμένων χωρών από τον κατάλογο των περιφερειών ή κρατών που έχουν ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις [15519/1/2012 - C7-0006/2013- 2011/0260(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: David Martin (A7-0123/2013)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0112)

Παρεμβάσεις

Daniel Caspary και David Martin (εισηγητής), σχετικά με τη συμβιβαστική λύση που επιτεύχθηκε κατόπιν διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου