Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0202(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0046/2013

Внесени текстове :

A7-0046/2013

Разисквания :

PV 15/04/2013 - 16
CRE 15/04/2013 - 16

Гласувания :

PV 16/04/2013 - 8.11
CRE 16/04/2013 - 8.11
Обяснение на вота
PV 03/07/2013 - 8.3
CRE 03/07/2013 - 8.3
Обяснение на вота
PV 10/12/2013 - 7.25
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0310
P7_TA(2013)0543

Протокол
Вторник, 16 април 2013 г. - Страсбург

8.11. График на търговете за квоти за емисии на парникови газове ***I (гласуване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО с оглед уточняване на разпоредбите относно графика на търговете за квоти за емисии на парникови газове [COM(2012)0416 - C7-0203/2012- 2012/0202(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Matthias Groote (A7-0046/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

отхвърля се

Изказаха се: Neelie Kroes (заместник-председател на Комисията), която отбеляза отхвърлянето на предложението на Комисията вледствие на приемането на изменение 20, и József Szájer, за да поиска гласуването на проекта на законодателна резолюция да бъде проведено съгласно член 56, параграф 3 от Правилника за дейността. Парламентът отхвърли това предложение чрез поименно гласуване (300 „за“, 343 „против“, 61 „въздържал се“). Следователно въпросът се счита за върнат за преразглеждане от компетентната комисия.

Правна информация - Политика за поверителност