Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/0202(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0046/2013

Ingediende teksten :

A7-0046/2013

Debatten :

PV 15/04/2013 - 16
CRE 15/04/2013 - 16

Stemmingen :

PV 16/04/2013 - 8.11
CRE 16/04/2013 - 8.11
Stemverklaringen
PV 03/07/2013 - 8.3
CRE 03/07/2013 - 8.3
Stemverklaringen
PV 10/12/2013 - 7.25
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0310
P7_TA(2013)0543

Notulen
Dinsdag 16 april 2013 - Straatsburg

8.11. Tijdstippen van de veilingen van broeikasgasemissierechten ***I (stemming)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Richtlijn 2003/87/EG ter verduidelijking van de bepalingen inzake de tijdstippen van de veilingen van broeikasgasemissierechten [COM(2012)0416 - C7-0203/2012- 2012/0202(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Matthias Groote (A7-0046/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

Het woord wordt gevoerd door Neelie Kroes (vicevoorzitter van de Commissie), die nota neemt van de verwerping van het voorstel van de Commissie na de aanneming van amendement 20, en József Szájer, om te vragen dat de stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie plaatsvindt, overeenkomstig artikel 56, lid 3, van het Reglement. Het Parlement verwerpt dit voorstel bij hoofdelijke stemming (300 voor, 343 tegen, 61 onthoudingen). De kwestie wordt dus geacht te zijn terugverwezen naar de bevoegde commissie.

Juridische mededeling - Privacybeleid