Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0202(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0046/2013

Ingivna texter :

A7-0046/2013

Debatter :

PV 15/04/2013 - 16
CRE 15/04/2013 - 16

Omröstningar :

PV 16/04/2013 - 8.11
CRE 16/04/2013 - 8.11
Röstförklaringar
PV 03/07/2013 - 8.3
CRE 03/07/2013 - 8.3
Röstförklaringar
PV 10/12/2013 - 7.25
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0310
P7_TA(2013)0543

Protokoll
Tisdagen den 16 april 2013 - Strasbourg

8.11. Tidsschemat för auktioner av utsläppsrätter för växthusgaser ***I (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av direktiv 2003/87/EG vad gäller att förtydliga bestämmelserna om tidsschemat för auktioner av utsläppsrätter för växthusgaser [COM(2012)0416 - C7-0203/2012- 2012/0202(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Matthias Groote (A7-0046/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

Talare: Neelie Kroes (vice ordförande för kommissionen) noterade att kommissionens förslag hade förkastats genom att ändringsförslag 20 hade antagits; József Szájer begärde att förslaget till lagstiftningsresolution skulle gå till omröstning, med åberopande av artikel 56.3 i arbetsordningen. Parlamentet förkastade denna begäran genom omröstning med namnupprop (300 för, 343 emot, 61 nedlagda röster). Ärendet återförvisades därmed till ansvarigt utskott för ytterligare behandling.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy