Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Úterý, 16. dubna 2013 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 4.Obezřetnostní dohled nad úvěrovými institucemi ***I – Obezřetnostní požadavky na úvěrové instituce a investiční podniky ***I (rozprava)
 5.Výklad jednacího řádu
 6.Prohlášení předsednictví
 7.Rozprava o budoucnosti Evropské unie – prohlášení finského premiéra Jyrkiho Katainena (rozprava)
 8.Hlasování
  
8.1.Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.2.Náhodné úlovky kytovců ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.3.Rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.4.Žádost, aby byl Hans-Peter Martin zbaven poslanecké imunity (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.5.Žádost, aby byl Jürgen Creutzmann zbaven poslanecké imunity (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.6.Žádost, aby byl Ewald Stadler zbaven poslanecké imunity (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.7.Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2012/023 IT/Antonio Merloni SpA, Itálie (hlasování)
  
8.8.Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2011/016 IT/Agile, Itálie (hlasování)
  
8.9.Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2011/010 AT/Austria Tabak, Rakousko (hlasování)
  
8.10.Dohody o hospodářském partnerství zemí AKT a EU: vyloučení některých zemí ze seznamu států s obchodními preferencemi ***II (hlasování)
  
8.11.Harmonogram dražeb povolenek na emise skleníkových plynů ***I (hlasování)
  
8.12.Systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ***I (hlasování)
  
8.13.Obezřetnostní dohled nad úvěrovými institucemi ***I (hlasování)
  
8.14.Obezřetnostní požadavky na úvěrové instituce a investiční podniky ***I (hlasování)
  
8.15.Služby pozemního odbavování na letištích Unie ***I (hlasování)
  
8.16.Technická a kontrolní opatření ve Skagerraku ***I (hlasování)
  
8.17.Rovné zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování (hlasování)
  
8.18.Prosazování rozvoje prostřednictvím obchodu (hlasování)
  
8.19.Obchod a investice, které jsou hnací silou růstu rozvojových zemí (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 11.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 12.Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2011 (rozprava)
 13.Absolutorium za rok 2011 (rozprava)
 14.Členství v politických skupinách
 15.Opravy (článek 216 jednacího řádu)
 16.Absolutorium za rok 2011 (pokračování rozpravy)
 17.Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2014 – oddíl I – Evropský parlament (rozprava)
 18.Změna Dohody mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou o usnadnění udělování víz *** (rozprava)
 19.Finanční pomoc členským státům, jejichž měnou není euro *** (rozprava)
 20.Státní podpora poskytovaná regionům (rozprava)
 21.Pořad jednání příštího denního zasedání
 22.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (303 kb) Prezenční listina (66 kb)    Výsledek jmenovitých hlasování (1888 kb) 
 
Zápis (292 kb) Prezenční listina (51 kb) Výsledky hlasování (368 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (837 kb) 
 
Zápis (283 kb) Prezenční listina (66 kb) Výsledky hlasování (519 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (1644 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí