Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Tirsdag den 16. april 2013 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (artikel 122)(meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 4.Kreditinstitutter og tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber ***I - Reguleringskrav for kreditinstitutter og investeringsselskaber ***I (forhandling)
 5.Fortolkning af forretningsordenen
 6.Erklæring fra formanden
 7.Drøftelse om Europas fremtid - Redegørelse fra Jyrki Katainen, Finlands statsminister (forhandling)
 8.Afstemningstid
  
8.1.Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
8.2.Utilsigtede fangster af hvaler ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
8.3.Fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem EU og Mauritius *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
8.4.Anmodning om ophævelse af Hans-Peter Martins parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
8.5.Anmodning om ophævelse af Jürgen Creutzmanns parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
8.6.Anmodning om ophævelse af Ewald Stadlers parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
8.7.Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2012/023 IT/Antonio Merloni SpA (afstemning)
  
8.8.Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2011/016 IT/ Agile (afstemning)
  
8.9.Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2011/010 AT/Austria Tabak (afstemning)
  
8.10.EU/AVS-landenes økonomiske partnerskabsaftaler: udelukkelse af en visse lande fra handelspræferencer ***II (afstemning)
  
8.11.Det tidsmæssige forløb af auktioner over kvoter for drivhusgasemissioner ***I (afstemning)
  
8.12.Ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner ***I (afstemning)
  
8.13.Kreditinstitutter og tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber ***I (afstemning)
  
8.14.Reguleringskrav for kreditinstitutter og investeringsselskaber ***I (afstemning)
  
8.15.Groundhandling-ydelser i EU's lufthavne ***I (afstemning)
  
8.16.Tekniske foranstaltninger og kontrolforanstaltninger i Skagerrak ***I (afstemning)
  
8.17.Ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser (afstemning)
  
8.18.Fremme af udviklingen via handel (afstemning)
  
8.19.Vækst i udviklingslande via handel og investeringer (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 12.Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2011 (forhandling)
 13.Decharge 2011 (forhandling)
 14.De politiske gruppers sammensætning
 15.Berigtigelser (forretningsordenens artikel 216)
 16.Décharge 2011 (fortsat forhandling)
 17.Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2014 - Sektion I - Parlamentet (forhandling)
 18.Ændring af aftalen mellem EF og Ukraine om lettelse af udstedelsen af visa *** (forhandling)
 19.Finansiel støtte til medlemsstater, der ikke har euroen som valuta *** (forhandling)
 20.Regional statsstøtte (forhandling)
 21.Dagsorden for næste møde
 22.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (298 kb) Tilstedeværelsesliste (66 kb)    Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1888 kb) 
 
Protokol (248 kb) Tilstedeværelsesliste (51 kb) Afstemningsresultater (328 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (848 kb) 
 
Protokol (282 kb) Tilstedeværelsesliste (65 kb) Afstemningsresultater (311 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1644 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik