Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
RCVVOTESPVTACRE
Zápisnica
Utorok, 16. apríla 2013 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predloženie dokumentov
 3.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 4.Úverové inštitúcie a prudenciálny dohľad ***I - Prudenciálne požiadavky na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti ***I (rozprava)
 5.Výklad rokovacieho poriadku
 6.Vyhlásenie Predsedníctva
 7.Rozprava o budúcnosti Európskej únie – vyhlásenie fínskeho premiéra Jyrkiho Katainena (rozprava)
 8.Hlasovanie
  
8.1.Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA) ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.2.Náhodné úlovky veľrybovitých cicavcov (veľrýb) ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.3.Rybolovné možnosti a finančný príspevok stanovený v Dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Maurícijskou republikou *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.4.Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity Hansa-Petra Martina (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.5.Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Jürgena Creutzmanna (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.6.Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity Ewalda Stadlera (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.7.Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2012/023 IT/Antonio Merloni SpA (hlasovanie)
  
8.8.Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2011/016 IT/Agile (hlasovanie)
  
8.9.Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2011/010 AT/Austria Tabak (hlasovanie)
  
8.10.Dohody o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a krajinami AKT: vylúčenie niektorých krajín z obchodných preferencií ***II (hlasovanie)
  
8.11.Harmonogram aukcií emisných kvót skleníkových plynov ***I (hlasovanie)
  
8.12.Systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov ***I (hlasovanie)
  
8.13.Úverové inštitúcie a prudenciálny dohľad ***I (hlasovanie)
  
8.14.Prudenciálne požiadavky na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti ***I (hlasovanie)
  
8.15.Služby pozemnej obsluhy na letiskách Európskej únie ***I (hlasovanie)
  
8.16.Technické a kontrolné opatrenia v Skagerraku ***I (hlasovanie)
  
8.17.Rovnaké zaobchádzanie medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu (hlasovanie)
  
8.18.Podpora rozvoja prostredníctvom obchodu (hlasovanie)
  
8.19.Obchod a investície – hnacie sily rastu rozvojových krajín (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 12.Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2011 (rozprava)
 13.Absolutórium za rok 2011 (rozprava)
 14.Zloženie politických skupín
 15.Korigendá (článok 216 rokovacieho poriadku)
 16.Absolutórium za rok 2011 (pokračovanie rozpravy)
 17.Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2014 – Oddiel I – Parlament (rozprava)
 18.Zmena a doplnenie Dohody o zjednodušení vízového režimu medzi EÚ a Ukrajinou *** (rozprava)
 19.Finančná pomoc členským štátom, ktorých menou nie je euro *** (rozprava)
 20.Regionálna štátna pomoc (rozprava)
 21.Program rokovania na nasledujúci deň
 22.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (299 kb) Prezenčná listina (66 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (1888 kb) 
 
Zápisnica (298 kb) Prezenčná listina (51 kb) Výsledky hlasovania (329 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (838 kb) 
 
Zápisnica (283 kb) Prezenčná listina (66 kb) Výsledky hlasovania (505 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1711 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia