Index 
Jegyzőkönyv
PDF 294kWORD 305k
2013. április 16., Kedd - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Dokumentumok benyújtása
 3.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 4.A hitelintézetek és a prudenciális felügyelet ***I – A hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelmények ***I (vita)
 5.Az eljárási szabályzat értelmezése
 6.Az elnök nyilatkozata
 7.Vita az Európai Unió jövőjéről – Jyrki Katainennek, Finnország miniszterelnökének nyilatkozata (vita)
 8.Szavazások órája
  
8.1.Az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
8.2.A cetfélék halászat során történő véletlenszerű kifogása ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
8.3.Az Európai Unió és a Mauritiusi Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
8.4.Hans-Peter Martin mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
8.5.Jürgen Creutzmann mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
8.6.Ewald Stadler mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
8.7.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele (Olaszország EGF/2012/023 IT/Antonio Merloni SpA referenciaszámú kérelme) (szavazás)
  
8.8.Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele (Olaszország „EGF/2011/016 IT/Agile” referenciaszámú kérelme) (szavazás)
  
8.9.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele (Ausztria „EGF/2011/010 AT/Austria Tabak" referenciaszámú kérelme) (szavazás)
  
8.10.Az EU és az AKCS-országok közötti gazdasági partnerségi megállapodások: egyes országok kizárása a kereskedelmi kedvezményekből ***II (szavazás)
  
8.11.Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei árverés útján történő értékesítésének időbeli ütemezése ***I (szavazás)
  
8.12.Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmi rendszere ***I (szavazás)
  
8.13.A hitelintézetek és a prudenciális felügyelet ***I (szavazás)
  
8.14.A hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelmények ***I (szavazás)
  
8.15.Földi kiszolgálás az uniós repülőtereken ***I (szavazás)
  
8.16.A Skagerrak területén érvényes technikai és ellenőrző intézkedések ***I (szavazás)
  
8.17.A nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elve az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása tekintetében (szavazás)
  
8.18.A fejlődés elősegítése a kereskedelem révén (szavazás)
  
8.19.A fejlődő országok számára a növekedés motorját jelentő kereskedelem és beruházás (szavazás)
 9.A szavazáshoz fűzött indokolások
 10.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 11.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 12.Az Európai Központi Bank 2011. évi éves jelentése (vita)
 13.A 2011. évi mentesítés (vita)
 14.A képviselőcsoportok tagjai
 15.Helyesbítések (az eljárási szabályzat 216. cikke)
 16.A 2011. évi mentesítés (a vita folytatása)
 17.A 2014-es pénzügyi évre tervezett bevételek és kiadások – I. szakasz – Parlament (vita)
 18.Az Európai Közösség és Ukrajna közötti, a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás módosítása *** (vita)
 19.A nem euróövezeti tagállamok pénzügyi támogatása *** (vita)
 20.Regionális állami támogatások (vita)
 21.A következő ülésnap napirendje
 22.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Roberta ANGELILLI alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.10-kor nyitják meg.


2. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

– Javaslat a visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról szóló 261/2004/EK rendeletnek, valamint a légi fuvarozók felelősségéről szóló 2027/97/EK rendeletnek az utasok és poggyászaik légi szállítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése és 125. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

TRAN

vélemény :

ENVI, JURI, IMCO

– Javaslat az Európai Unió tagállamainak külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok be- és kilépési adatainak rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2013)0095 - C7-0067/2013 – 2013/0057(COD))

A Szerződés 304. és 307. cikkének értelmében az elnök a javaslatról szabadon választható módon konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

DEVE, AFET, BUDG, CONT

– Javaslat az Európai Közösségnek az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának a kerekes járművekre és az azokba szerelhető, illetve az azokon használható berendezésekre és tartozékokra vonatkozó egységes műszaki előírások elfogadásáról, valamint az ezen előírások alapján kibocsátott jóváhagyások kölcsönös elismerésének feltételeiről szóló megállapodásához (1958. évi felülvizsgált megállapodás) való csatlakozásáról szóló 97/836/EK határozat módosításáról szóló tanácsi határozatra (05978/2013 – C7-0069/2013 – 2012/0099(NLE))

utalva

illetékes :

INTA

vélemény :

ITRE, IMCO, TRAN

– Javaslat az Európai Közösség és tagállamai, valamint Ukrajna között a polgári globális műholdas navigációs rendszerről (GNSS) szóló együttműködési megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra (06373/2013 – C7-0070/2013 – 2012/0274(NLE))

utalva

illetékes :

ITRE

vélemény :

AFET, TRAN

– Javaslat a kerekes járművek, valamint a kerekes járművekre felszerelhető és/vagy azokon használható berendezésekről és felszerelésekről szóló globális műszaki előírások kidolgozására irányuló megállapodás (párhuzamos megállapodás) megkötéséről szóló, 2000. január 31-i 2000/125/EK határozat módosításáról szóló tanácsi határozatra (05975/2013 – C7-0071/2013 – 2012/0098(NLE))

utalva

illetékes :

INTA

vélemény :

ITRE, IMCO, TRAN

– Javaslat az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló COM (2011)0607 végleges/2 bizottsági javaslat módosítására (COM(2013)0145 – C7-0072/2013 – 2011/0268(COD))

utalva

illetékes :

EMPL

vélemény :

FEMM, CULT, ENVI, BUDG, ITRE, CONT, REGI

– Javaslat a Közös Stratégiai Kerethez tartozó Európai Regionális Fejlesztési Alapra, Európai Szociális Alapra, Kohéziós Alapra, Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló COM(2012)0496 bizottsági javaslat módosítására (COM(2013)0146 – C7-0073/2013 – 2011/0276(COD))

utalva

illetékes :

REGI

vélemény :

FEMM, CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON, CONT, TRAN

– Javaslat a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásnak a Horvátország Európai Unióhoz való csatlakozásából eredő kiadási szükségletek figyelembevétele érdekében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2013)0157 – C7-0074/2013 – 2013/2055(ACI))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

AFCO, AFET, CONT

– Javaslat az Európai Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projekteknek a Bizottság részére való bejelentéséről és a 617/2010/EU, Euratom tanácsi rendelet felváltásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2013)0153 – C7-0075/2013 – 2013/0082(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése és 125. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

ITRE

vélemény :

ENVI, LIBE

– Módosított javaslat az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek árának megállapítását, valamint a nemzeti egészségbiztosítási rendszerekbe történő felvételüket szabályozó intézkedések átláthatóságáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2013)0168 – C7-0076/2013 – 2012/0035(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

EMPL, ITRE, JURI, IMCO

– Javaslat az Európai Unió és Kanada közötti, a szállítási lánc biztonságával kapcsolatos kérdéseket érintő vámügyi együttműködésről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra (11362/2012 – C7-0078/2013 – 2012/0073(NLE))

utalva

illetékes :

INTA

vélemény :

IMCO

– Javaslat a közvetlen kifizetésekre a 2013-as naptári év vonatkozásában alkalmazandó kiigazítási mérték 73/2009/EK rendelet szerinti rögzítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2013)0159 – C7-0079/2013 – 2013/0087(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

A Szerződés 307. cikkének értelmében az elnök a javaslatról szabadon választható módon konzultál a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

AGRI

vélemény :

BUDG

– Javaslat a harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, diákcsere, javadalmazás ellenében végzett és javadalmazás nélküli gyakorlat, önkéntes szolgálat, valamint au pair munkavégzés céljából történő beutazásának és tartózkodásának feltételeiről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (átdolgozás) (COM(2013)0151 – C7-0080/2013 – 2013/0081(COD))

A Szerződés 304. és 307. cikkének értelmében az elnök a javaslatról szabadon választható módon konzultál az Európai Szociális és Gazdasági Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

JURI

– Javaslat a 354/83/EGK, Euratom rendeletnek az intézmények levéltári anyagainak a firenzei Európai Egyetemi Intézetben történő elhelyezése tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre (06867/2013 – C7-0081/2013 – 2012/0221(APP))

utalva

illetékes :

CULT

vélemény :

AFCO, BUDG, LIBE

– Javaslat a nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok kiépítési költségeinek csökkentésére irányuló intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2013)0147 – C7-0082/2013 – 2013/0080(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

A Szerződés 307. cikkének értelmében az elnök a javaslatról szabadon választható módon konzultál a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

ITRE

vélemény :

CULT, ENVI, IMCO, TRAN

– A Tanács ajánlása az Európai Fejlesztési Alap (nyolcadik EFA) 2011. pénzügyi évre vonatkozó műveleteinek végrehajtása tekintetében a Bizottságnak adandó mentesítésről (05190/2013 – C7-0083/2013 – 2012/2166(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

DEVE, BUDG

– A Tanács ajánlása az Európai Fejlesztési Alap (kilencedik EFA) 2011. pénzügyi évre vonatkozó műveleteinek végrehajtása tekintetében a Bizottságnak adandó mentesítésről (05191/2013 – C7-0084/2013 – 2012/2166(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

DEVE, BUDG

– A Tanács ajánlása az Európai Fejlesztési Alap (tizedik EFA) 2011. pénzügyi évre vonatkozó műveleteinek végrehajtása tekintetében a Bizottságnak adandó mentesítésről (05192/2013 – C7-0085/2013 – 2012/2166(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

DEVE, BUDG

– Javaslat a közösségi munkaerő mintavételes felmérésének megszervezéséről szóló 577/98/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2013)0155 – C7-0086/2013 – 2013/0084(COD))

utalva

illetékes :

EMPL

vélemény :

BUDG, JURI

– Javaslat a közösségi védjegyről szóló 207/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2013)0161 – C7-0087/2013 – 2013/0088(COD))

utalva

illetékes :

JURI

vélemény :

ITRE, INTA, IMCO

– Javaslat a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (átdolgozás) (COM(2013)0162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

JURI

vélemény :

ITRE, INTA, IMCO

– Javaslat az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökségnek a hajók által okozott szennyezéssel és az olaj- és gázipari létesítmények által okozott tengerszennyezéssel kapcsolatos válaszintézkedésekhez kötődő tevékenységeinek többéves finanszírozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2013)0174 – C7-0089/2013 – 2013/0092(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése és 125. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

TRAN

vélemény :

ENVI, BUDG, ITRE

– Javaslat az 1215/2009/EK tanácsi rendeletnek a borra vonatkozó vámkontingensek tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2013)0187 – C7-0090/2013 – 2013/0099(COD))

utalva

illetékes :

INTA

vélemény :

AGRI

– Javaslat a Bolíviából, Kambodzsából, Egyenlítői-Guineából, Grúziából és Sierra Leonéból származó atlanti nagyszemű tonhal (Thunnus obesus) behozatalának tilalmáról, valamint az 1036/2001/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 827/2004/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2013)0185 – C7-0091/2013 – 2013/0097(COD))

utalva

illetékes :

PECH

vélemény :

ENVI

– Általános jelentés az Európai Unió 2012. évi tevékenységéről, melyet a Bizottság fogadott el és tett közzé az Európai Unió működéséről szóló szerződés 249. cikke értelmében

2) a Transzeurópai Közlekedési Hálózat Végrehajtó Hivatala (TEN-TEA)

– A Transzeurópai Közlekedési Hálózat Végrehajtó Hivatalának 2012-es pénzügyi évre vonatkozó 1. és 2. számú költségvetés-módosítása

°
° ° °

a Régiók Bizottsága

A Régiók Bizottsága 2013. február 26-i ülésén úgy határozott, hogy nem ad ki véleményt a következő javaslatokról:

– Javaslat a tengerészeti felszerelésekről és a 96/98/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2012)07722012/0358(COD));

– Javaslat a polgári légiközlekedési események jelentéséről, a 996/2010/EU rendelet módosításáról és a 2003/42/EK irányelv, a 1321/2007/EK bizottsági rendelet és a 1330/2007/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2012)07762012/0361(COD)).

A Régiók Bizottsága 2013. február 25-i ülésén úgy határozott, hogy nem ad ki véleményt a következő javaslatról:

– Javaslat a közszektorbeli szervezetek webhelyeinek akadálymentesítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2012)07212012/0340(COD)).


3. Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 122. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I.   Vietnam, különös tekintettel a véleménynyilvánítás szabadságára

– Gerald Häfner, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen és Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Vietnamról (2013/2599(RSP)) (B7-0166/2013);

– Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto, Jaroslav Paška, Rolandas Paksas és Juozas Imbrasas, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Vietnamról, különös tekintettel a véleménynyilvánítás szabadságára (2013/2599(RSP)) (B7-0169/2013);

– Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Lena Kolarska-Bobińska, Anne Delvaux, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik és Sógor Csaba, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Vietnamról, különös tekintettel a véleménynyilvánítás szabadságára (2013/2599(RSP)) (B7-0170/2013);

– Véronique De Keyser, Ana Gomes, Robert Goebbels, Marc Tarabella, Liisa Jaakonsaari és Mitro Repo, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Vietnamról, különös tekintettel a véleménynyilvánítás szabadságára (2013/2599(RSP)) (B7-0171/2013);

– Charles Tannock és Adam Bielan, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Vietnamról, különös tekintettel a véleménynyilvánítás szabadságára (2013/2599(RSP) (B7-0172/2013);

– Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Izaskun Bilbao Barandica és Johannes Cornelis van Baalen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Vietnamról, különös tekintettel a véleménynyilvánítás szabadságára (2013/2599(RSP)) (B7-0174/2013);

– Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat és Jürgen Klute, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Vietnamról, különös tekintettel a véleménynyilvánítás szabadságára (2013/2599(RSP)) (B7-0184/2013).

II.   Az emberi jogok helyzete Kazahsztánban

– Nicole Kiil-Nielsen, Franziska Keller, Rui Tavares, Bart Staes és Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a kazahsztáni helyzetről (2013/2600(RSP)) (B7-0167/2013);

– Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Lena Kolarska-Bobińska, Anne Delvaux, Jarosław Leszek Wałęsa és Bogusław Sonik, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, az emberi jogok helyzetéről Kazahsztánban (2013/2600(RSP)) (B7-0173/2013);

– Véronique De Keyser, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Pino Arlacchi, Ana Gomes és Mitro Repo, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Vlagyimir Kozlov ügyéről és az emberi jogok helyzetéről Kazahsztánban (2013/2600(RSP)) (B7-0175/2013);

– Leonidas Donskis, Graham Watson, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Johannes Cornelis van Baalen és Izaskun Bilbao Barandica, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, az emberi jogok helyzetéről Kazahsztánban (2013/2600(RSP)) (B7-0176/2013);

– Paul Murphy, Patrick Le Hyaric és Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az emberi jogok helyzetéről Kazahsztánban (2013/2600(RSP)) (B7-0177/2013);

– Charles Tannock, Janusz Wojciechowski, Valdemar Tomaševski, Cristiana Muscardini, Ryszard Antoni Legutko és Marek Henryk Migalski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, az emberi jogok helyzetéről Kazahsztánban (2013/2600(RSP)) (B7-0178/2013).

III.   A guantánamói foglyok éhségsztrájkja

– Barbara Lochbihler, Hélène Flautre, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter, Malika Benarab-Attou, Mark Demesmaeker, Catherine Grèze és Nikos Chrysogelos, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a guantánamói foglyok éhségsztrájkjáról (2013/2601(RSP)) (B7-0168/2013);

– Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė és Bogusław Sonik, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a guantánamói foglyok éhségsztrájkjáról (2013/2601(RSP)) (B7-0179/2013);

– Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a guantánamói foglyok éhségsztrájkjáról (2013/2601(RSP)) (B7-0180/2013);

– Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, María Muñiz De Urquiza, Pino Arlacchi, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari és Mitro Repo, a guantánamói foglyok éhségsztrájkjáról (2013/2601(RSP)) (B7-0181/2013);

– Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort és Alexandra Thein, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a guantánamói foglyok éhségsztrájkjáról (2013/2601(RSP)) (B7-0182/2013);

– Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon, Inês Cristina Zuber, Nikolaos Chountis, Helmut Scholz, Sabine Lösing, João Ferreira, Alda Sousa, Marisa Matias, Willy Meyer, Paul Murphy és Younous Omarjee, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a guantánamói foglyok éhségsztrájkjáról (2013/2601(RSP)) (B7-0183/2013).

A felszólalási időkeretet az eljárási szabályzat 149. cikkének megfelelően osztják fel.


4. A hitelintézetek és a prudenciális felügyelet ***I – A hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelmények ***I (vita)

Jelentés a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, valamint a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó hitelintézetek, biztosítóintézetek és befektetési vállalkozások kiegészítő felügyeletéről szóló 2002/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2011)0453 – C7-0210/2011 – 2011/0203(COD)] – Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Othmar Karas (A7-0170/2012)

Jelentés a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0452 – C7-0417/2011 – 2011/0202(COD)] – Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Othmar Karas (A7-0171/2012)

Othmar Karas ismerteti a jelentéseket.

Felszólal: Lucinda Creighton (a Tanács soros elnöke) és Michel Barnier (a Bizottság tagja).

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

Felszólal: Corien Wortmann-Kool, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Udo Bullmann, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sharon Bowles, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Vicky Ford, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Godfrey Bloom, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Jürgen Klute, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Auke Zijlstra, független, Burkhard Balz, Arlene McCarthy, Sylvie Goulard, Ivo Strejček, Claudio Morganti, Charalampos Angourakis, Hans-Peter Martin, Theodor Dumitru Stolojan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Syed Kamall, Werner Langen, Pervenche Berès, Wolf Klinz, Diogo Feio, Saïd El Khadraoui, Marianne Thyssen, Alfredo Pallone és Markus Ferber.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Roberta Angelilli, Phil Prendergast, Kay Swinburne, Sławomir Nitras és Mojca Kleva Kekuš.

Felszólal: Michel Barnier, Lucinda Creighton és Othmar Karas.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013.4.16-i jegyzőkönyv, 8.13. pont és 2013.4.16-i jegyzőkönyv, 8.14. pont .


5. Az eljárási szabályzat értelmezése

Az eljárási szabályzat 159. cikke (3) bekezdésének az Alkotmányügyi Bizottság által adott értelmezése a tegnapi plenáris ülésen ismertetésre került (2013.4.15-i jegyzőkönyv, 9. pont).

Mivel ellene nem emelt szót valamely képviselőcsoport vagy legalább negyven képviselő az eljárási szabályzat 211. cikkének (4) bekezdése értelmében, az értelmezés elfogadottnak minősül (P7_TA(2013)0121).


ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

6. Az elnök nyilatkozata

Az elnök nyilatkozatot tesz, amelyben a Parlament együttérzéséről biztosítja a tegnapi két bostoni merénylet áldozatainak és sérültjeinek családtagjait, és amelyben ismételten hangsúlyozza, hogy határozottan elítél mindenfajta terrorista cselekményt.


7. Vita az Európai Unió jövőjéről – Jyrki Katainennek, Finnország miniszterelnökének nyilatkozata (vita)

Jyrki Katainennek, Finnország miniszterelnökének nyilatkozata (2013/2556(RSP))

Jyrki Katainen nyilatkozatot tesz.

Felszólal: José Manuel Barroso (a Bizottság elnöke)

Felszólal: Joseph Daul, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Hannes Swoboda, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Daniel Cohn-Bendit, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Martin Callanan, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Sampo Terho, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Mikael Gustafsson, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nicole Sinclaire, független, Eija-Riitta Korhola, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Satu Hassi, Lorenzo Fontana, Andrew Henry William Brons, Gáll-Pelcz Ildikó, Rolandas Paksas, Ewald Stadler, Gay Mitchell és Tunne Kelam.

Felszólal: Jyrki Katainen.

A vitát berekesztik.

ELNÖKÖL:
Alejo VIDAL-QUADRAS alelnök


8. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.

°
° ° °

Felszólalás

Potito Salatto, aki kéri, hogy Catherine Ashton szólaljon fel két, Indiában fogva tartott katona ügyében.


8.1. Az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökségről (ENISA) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2010)0521 – C7-0302/2010 – 2010/0275(COD)] – Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Giles Chichester (A7-0056/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA , MÓDOSÍTÁS és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P7_TA(2013)0103)


8.2. A cetfélék halászat során történő véletlenszerű kifogása ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a cetfélék halászat során történő véletlenszerű kifogásával kapcsolatos intézkedések megállapításáról és a 88/98/EK rendelet módosításáról szóló 812/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2012)0447 – C7-0213/2012 – 2012/0216(COD)] – Halászati Bizottság. Előadó: Raül Romeva i Rueda (A7-0042/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA , MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P7_TA(2013)0104)


8.3. Az Európai Unió és a Mauritiusi Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Ajánlás a halászati partnerségi megállapodás és a halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [13501/2012 – C7-0007/2013 – 2012/0215(NLE)] – Halászati Bizottság. Előadó: Antolín Sánchez Presedo (A7-0127/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P7_TA(2013)0105)

A Parlament egyetért a megállapodás és a jegyzőkönyv megkötésével.


8.4. Hans-Peter Martin mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a Hans-Peter Martin mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről [2012/2326(IMM)] – Jogi Bizottság. Előadó: Tadeusz Zwiefka (A7-0106/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva. (P7_TA(2013)0106)


8.5. Jürgen Creutzmann mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a Jürgen Creutzmann mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről [2013/2016(IMM)] – Jogi Bizottság. Előadó: Francesco Enrico Speroni (A7-0107/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva. (P7_TA(2013)0107)


8.6. Ewald Stadler mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az Ewald Stadler mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről [2012/2239(IMM)] – Jogi Bizottság. Előadó: Tadeusz Zwiefka (A7-0120/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva. (P7_TA(2013)0108)


8.7. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele (Olaszország EGF/2012/023 IT/Antonio Merloni SpA referenciaszámú kérelme) (szavazás)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Olaszország „EGF/2012/023 IT/Antonio Merloni SpA” referenciaszámú kérelme) [COM(2013)0090 – C7-0046/2013 – 2013/2032(BUD)] – Költségvetési Bizottság. Előadó: Frédéric Daerden (A7-0111/2013)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2013)0109)


8.8. Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele (Olaszország „EGF/2011/016 IT/Agile” referenciaszámú kérelme) (szavazás)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Olaszország „EGF/2011/016 IT/Agile” referenciaszámú kérelme) [COM(2013)0120 – C7-0060/2013 – 2013/2049(BUD)] – Költségvetési Bizottság. Előadó: Angelika Werthmann (A7-0133/2013)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2013)0110)

Felszólalás

Angelika Werthmann (előadó), a szavazás előtt.


8.9. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele (Ausztria „EGF/2011/010 AT/Austria Tabak" referenciaszámú kérelme) (szavazás)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjával összhangban történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Ausztria „EGF/2011/010 AT/Austria Tabak” referenciaszámú kérelme) [COM(2013)0119 – C7-0059/2013 – 2013/2048(BUD)] – Költségvetési Bizottság. Előadó: Frédéric Daerden (A7-0134/2013)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2013)0111)


8.10. Az EU és az AKCS-országok közötti gazdasági partnerségi megállapodások: egyes országok kizárása a kereskedelmi kedvezményekből ***II (szavazás)

Ajánlás az 1528/2007/EK tanácsi rendelet I. mellékletének több országnak a tárgyalásaikat már lezárt régiók és államok listájáról való törlése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából a Tanács által első olvasatban kialakított álláspontról [15519/1/2012 – C7-0006/2013 – 2011/0260(COD)] – Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: David Martin (A7-0123/2013)

(Minősített többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

A TANÁCS ÁLLÁSPONTJA

Módosított formában jóváhagyottnak nyilvánítva. (P7_TA(2013)0112)

Felszólalások

Daniel Caspary és David Martin (előadó), a Tanáccsal közösen kialakított kompromisszumról.


8.11. Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei árverés útján történő értékesítésének időbeli ütemezése ***I (szavazás)

Jelentés a 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei árverés útján történő értékesítésének időbeli ütemezésére vonatkozó rendelkezések pontosítása érdekében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD)] – Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Matthias Groote (A7-0046/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Elutasítva

Felszólal: Neelie Kroes (a Bizottság alelnöke), aki tudomásul veszi a 20. módosítás elfogadása nyomán a Bizottság javaslatának elutasítását, és Szájer József, aki kéri, hogy a jogalkotási állásfoglalás-tervezetről szóló szavazásra az eljárási szabályzat 56. cikkének (3) bekezdése alapján kerüljön sor. A Parlament név szerinti szavazással elutasítja e javaslatot (300 mellette, 343 ellene, 61 tartózkodás). Így az ügy ismételt vizsgálat céljából az illetékes bizottsághoz visszautaltnak tekintendő.


8.12. Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmi rendszere ***I (szavazás)

Jelentés az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról szóló 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvtől való ideiglenes eltérésről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2012)0697 – C7-0385/2012 – 2012/0328(COD)] – Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Peter Liese (A7-0060/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva. (P7_TA(2013)0113)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P7_TA(2013)0113)

Felszólalás

Peter Liese (előadó), a szavazás előtt.


8.13. A hitelintézetek és a prudenciális felügyelet ***I (szavazás)

Jelentés a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, valamint a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó hitelintézetek, biztosítóintézetek és befektetési vállalkozások kiegészítő felügyeletéről szóló 2002/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2011)0453 – C7-0210/2011 – 2011/0203(COD)] – Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Othmar Karas (A7-0170/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva. (P7_TA(2013)0114)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P7_TA(2013)0114)


8.14. A hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelmények ***I (szavazás)

Jelentés a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0452 – C7-0417/2011 – 2011/0202(COD)] – Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Othmar Karas (A7-0171/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva. (P7_TA(2013)0115)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P7_TA(2013)0115)


8.15. Földi kiszolgálás az uniós repülőtereken ***I (szavazás)

Jelentés az uniós repülőtereken a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatásokról és a 96/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD)] – Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Artur Zasada (A7-0364/2012)
(A kérdést 2012. december 12-én az eljárási szabályzat 56. cikke (3) bekezdésének értelmében újbóli vizsgálat céljából visszautalták az illetékes bizottság elé.)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva. (P7_TA(2013)0116)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P7_TA(2013)0116)

Felszólalás

Neelie Kroes (a Bizottság alelnöke), a szavazás után.


8.16. A Skagerrak területén érvényes technikai és ellenőrző intézkedések ***I (szavazás)

Jelentés a Skagerrak területén érvényes technikai és ellenőrző intézkedésekről, valamint a 850/98/EK rendelet és az 1342/2008/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2012)0471 – C7-0234/2012 – 2012/0232(COD)] – Halászati Bizottság. Előadó: Werner Kuhn (A7-0051/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva. (P7_TA(2013)0117)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P7_TA(2013)0117)

Felszólalás

Werner Kuhn (előadó), a szavazás előtt.


8.17. A nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elve az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása tekintetében (szavazás)

Jelentés a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elvének az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása tekintetében történő végrehajtásáról szóló 2004/113/EK tanácsi irányelv átültetéséről és alkalmazásáról [2010/2043(INI)] – Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Gurmai Zita (A7-0044/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2013)0118)


8.18. A fejlődés elősegítése a kereskedelem révén (szavazás)

Jelentés a fejlődés kereskedelem révén történő elősegítéséről [2012/2224(INI)] – Fejlesztési Bizottság. Előadó: Alf Svensson (A7-0054/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 18. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2013)0119)

Felszólalás

Lucas Hartong, az előző napon Bostonban történt merényletről.


8.19. A fejlődő országok számára a növekedés motorját jelentő kereskedelem és beruházás (szavazás)

Jelentés a fejlődő országok számára a növekedés motorját jelentő kereskedelemről és beruházásról [2012/2225(INI)] – Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Tokia Saïfi (A7-0053/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 19. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2013)0120)


9. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 170. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Giles Chichester-jelentés – A7-0056/2013
Adam Bielan, Iva Zanicchi, Monica Luisa Macovei, Petru Constantin Luhan, Elena Oana Antonescu, Monika Smolková, Elena Băsescu, Hannu Takkula, Daniel Hannan és Syed Kamall

Ajánlás második olvasatra – David Martin – A7-0123/2013
Maria Badia i Cutchet, Jean-Jacob Bicep, Emma McClarkin, Elena Oana Antonescu, Daniel Hannan és Syed Kamall

Matthias Groote-jelentés – A7-0046/2013
Roberta Angelilli, Izaskun Bilbao Barandica, Vicky Ford, Mitro Repo, Peter Jahr, Daniel Hannan, Syed Kamall, Hannu Takkula, Linda McAvan és Chris Davies

Peter Liese-jelentés – A7-0060/2013
Adam Bielan, Peter Jahr, Paul Murphy, Elena Oana Antonescu és Elena Băsescu

Othmar Karas-jelentés – A7-0170/2012
Izaskun Bilbao Barandica, Monica Luisa Macovei, Ewald Stadler, Elena Oana Antonescu, Charles Tannock, Jim Higgins és Elena Băsescu

Othmar Karas-jelentés – A7-0171/2012
Monica Luisa Macovei, Ewald Stadler, Elena Oana Antonescu, Jim Higgins és Elena Băsescu

Artur Zasada-jelentés – A7-0364/2012
Jutta Steinruck, Joseph Cuschieri, Giommaria Uggias, Monica Luisa Macovei, Charles Tannock és Jim Higgins

Zita Gurmai-jelentés – A7-0044/2013
Francesca Barracciu, Izaskun Bilbao Barandica, Agnès Le Brun, Petru Constantin Luhan, Charles Tannock és Elena Băsescu

Alf Svensson-jelentés – A7-0054/2013
Agnès Le Brun, Emma McClarkin, Monica Luisa Macovei és Charles Tannock

Tokia Saïfi-jelentés – A7-0053/2013
Adam Bielan, Emma McClarkin, Monica Luisa Macovei és Charles Tannock


10. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

Felszólalás

Francesco De Angelis, aki jelzi, hogy szavazókészüléke nem működik.


(A 14.35-kor megszakított ülést 15.15-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Roberta ANGELILLI alelnök

11. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


12. Az Európai Központi Bank 2011. évi éves jelentése (vita)

Jelentés az Európai Központi Bank 2011. évi éves jelentéséről [2012/2304(INI)] – Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Marisa Matias (A7-0031/2013)

Marisa Matias előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Mario Draghi (az Európai Központi Bank elnöke) és Olli Rehn (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Gáll-Pelcz Ildikó, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Liem Hoang Ngoc, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ramon Tremosa i Balcells, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Bas Eickhout, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Derk Jan Eppink, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Godfrey Bloom, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Robert Goebbels, Jürgen Klute, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Marine Le Pen, független, Werner Langen, aki válaszol a következő három képviselő kékkártyás kérdésére is: Marisa Matias, Jürgen Klute és Niki Tzavela, Robert Goebbels, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Derk Jan Eppink, Sylvie Goulard, Kay Swinburne, Claudio Morganti, Auke Zijlstra, Diogo Feio, Roberto Gualtieri, Sharon Bowles, Sampo Terho, Franz Obermayr, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, George Sabin Cutaş, Jaroslav Paška, Danuta Maria Hübner, Anni Podimata, Niki Tzavela, José Manuel Fernandes és Mojca Kleva Kekuš.

ELNÖKÖL:
Anni PODIMATA alelnök

Felszólal: Mara Bizzotto, Seán Kelly, Elisa Ferreira és Pablo Zalba Bidegain.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Zofija Mazej Kukovič, Phil Prendergast, Ana Miranda, Oreste Rossi, Paul Murphy, Andrew Henry William Brons és Silvia-Adriana Ţicău.

Felszólal: Olli Rehn, Mario Draghi és Marisa Matias.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013.4.17-i jegyzőkönyv, 6.51. pont .


13. A 2011. évi mentesítés (vita)

2011. évi mentesítés: III. szakasz, Bizottság

Jelentés az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, III. szakasz – Bizottság és végrehajtó ügynökségek [COM(2012)0436 - C7-0224/2012- 2012/2167(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Jens Geier (A7-0116/2013)

A Számvevőszék különjelentései a Bizottság 2011. évi mentesítése kapcsán

Jelentés a Bizottság 2011. évi mentesítéséhez kapcsolódó számvevőszéki különjelentésekről [COM(2012)0436 - C7-0023/2013- 2013/2015(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Jens Geier (A7-0096/2013)

2011. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, Európai Parlament

Jelentés az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, I. szakasz – Európai Parlament [COM(2012)0436 - C7-0225/2012- 2012/2168(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Eva Ortiz Vilella (A7-0063/2013)

2011. évi mentesítés: 8., 9. és 10. Európai Fejlesztési Alap (EFA)

Jelentés a nyolcadik, kilencedik és tizedik Európai Fejlesztési Alap 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2012)0435 - C7-0223/2012- 2012/2166(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Søren Bo Søndergaard (A7-0062/2013)

2011. évi mentesítés: Európai Tanács és Tanács

Jelentés az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács [COM(2012)0436 - C7-0226/2012- 2012/2169(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Andrea Češková (A7-0061/2013)

2011. évi mentesítés: Bíróság

Jelentés az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IV. szakasz – Bíróság [COM(2012)0436 - C7-0227/2012- 2012/2170(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A7-0090/2013)

2011. évi mentesítés: Számvevőszék

Jelentés az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, V. szakasz – Számvevőszék [COM(2012)0436 - C7-0228/2012- 2012/2171(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A7-0092/2013)

2011. évi mentesítés: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Jelentés az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság [COM(2012)0436 - C7-0229/2012- 2012/2172(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Andrea Češková (A7-0076/2013)

2011. évi mentesítés: Régiók Bizottsága

Jelentés az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VII. szakasz – Régiók Bizottsága [COM(2012)0436 - C7-0230/2012- 2012/2173(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Andrea Češková (A7-0093/2013)

2011. évi mentesítés: európai ombudsman

Jelentés az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VIII. szakasz – európai ombudsman [COM(2012)0436 - C7-0231/2012- 2012/2174(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Andrea Češková (A7-0094/2013)

2011. évi mentesítés: európai adatvédelmi biztos

Jelentés az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IX. szakasz – európai adatvédelmi biztos [COM(2012)0436 - C7-0232/2012- 2012/2175(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Andrea Češková (A7-0095/2013)

2011. évi mentesítés: Európai Külügyi Szolgálat

Jelentés az Európai Unió 2011. évi általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, X. szakasz – Európai Külügyi Szolgálat [COM(2012)0436 - C7-0235/2012- 2012/2176(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A7-0099/2013)

2011. évi mentesítés: az ügynökségek teljesítménye, pénzgazdálkodása és ellenőrzése

Jelentés az Európai Unió ügynökségei 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről: teljesítmény, pénzgazdálkodás és ellenőrzés [2012/2214(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0118/2013)

2011. évi mentesítés: Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége

Jelentés az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2012)0436 - C7-0273/2012- 2012/2210(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0068/2013)

2011. évi mentesítés: Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete

Jelentés az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2012)0436 - C7-0274/2012- 2012/2211(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0066/2013)

2011. évi mentesítés: az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja

Jelentés az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2012)0436 - C7-0251/2012- 2012/2189(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0069/2013)

2011. évi mentesítés: Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (CEDEFOP)

Jelentés az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2012)0436 - C7-0245/2012- 2012/2183(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0073/2013)

2011. évi mentesítés: Európai Rendőrakadémia

Jelentés az Európai Rendőrakadémia 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2012)0436 - C7-0262/2012- 2012/2199(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0064/2013)

2011. évi mentesítés: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség

Jelentés az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2012)0436 - C7-0256/2012- 2012/2194(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0075/2013)

2011. évi mentesítés: Európai Bankhatóság

Jelentés az Európai Bankhatóság 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2012)0436 - C7-0270/2012- 2012/2207(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0113/2013)

2011. évi mentesítés: Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ

Jelentés az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2012)0436 - C7-0257/2012- 2012/2195(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0082/2013)

2011. évi mentesítés: Európai Vegyianyag-ügynökség

Jelentés az Európai Vegyianyag-ügynökség 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2012)0436 - C7-0266/2012- 2012/2203(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0097/2013)

2011. évi mentesítés: Európai Környezetvédelmi Ügynökség

Jelentés az Európai Bankhatóság 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2012)0436 - C7-0270/2012- 2012/2207(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0113/2013)

2011. évi mentesítés: Európai Halászati Ellenőrző Hivatal

Jelentés az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2012)0436 - C7-0265/2012- 2012/2202(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0109/2013)

2011. évi mentesítés: Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság

Jelentés az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2012)0436 - C7-0258/2012- 2012/2196(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0074/2013)

2011. évi mentesítés: Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE)

Jelentés a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2012)0436 - C7-0269/2012- 2012/2206(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0081/2013)

2011. évi mentesítés: Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság

Jelentés az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2012)0436 - C7-0271/2012- 2012/2208(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0114/2013)

2011. évi mentesítés: Európai Innovációs és Technológiai Intézet

Jelentés az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2012)0436 - C7-0275/2012- 2012/2212(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0108/2013)

2011. évi mentesítés: Európai Gyógyszerügynökség

Jelentés az Európai Gyógyszerügynökség 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2012)0436 - C7-0252/2012- 2012/2190(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0098/2013)

2011. évi mentesítés: a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja

Jelentés a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2012)0436 - C7-0248/2012- 2012/2186(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0071/2013)

2011. évi mentesítés: Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség

Jelentés az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2012)0436 - C7-0255/2012- 2012/2193(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0078/2013)

2011. évi mentesítés: Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség

Jelentés az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2012)0436 - C7-0259/2012- 2012/2197(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0100/2013)

2011. évi mentesítés: Európai Vasúti Ügynökség

Jelentés az Európai Vasúti Ügynökség 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2012)0436 - C7-0261/2012- 2012/2198(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0103/2013)

2011. évi mentesítés: Európai Értékpapír-piaci Hatóság

Jelentés az Európai Értékpapír-piaci Hatóság 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2012)0436 - C7-0272/2012- 2012/2209(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0115/2013)

2011. évi mentesítés: Európai Képzési Alapítvány

Jelentés az Európai Képzési Alapítvány 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2012)0436 - C7-0254/2012- 2012/2192(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0080/2013)

2011. évi mentesítés: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség

Jelentés az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2012)0436 - C7-0250/2012- 2012/2188(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0085/2013)

2011. évi mentesítés: Euratom Ellátási Ügynökség

Jelentés az Euratom Ellátási Ügynökség 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2012)0436 - C7-0267/2012- 2012/2204(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0104/2013)

2011. évi mentesítés: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért

Jelentés az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2012)0436 - C7-0246/2012- 2012/2184(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0067/2013)

2011. évi mentesítés: Eurojust

Jelentés az Eurojust 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2012)0436 - C7-0253/2012- 2012/2191(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0072/2013)

2011. évi mentesítés: Europol

Jelentés az Európai Rendőrségi Hivatal 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2012)0436 - C7-0268/2012- 2012/2205(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0083/2013)

2011. évi mentesítés: az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége

Jelentés az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2012)0436 - C7-0247/2012- 2012/2185(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0102/2013)

2011. évi mentesítés: az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (Frontex)

Jelentés az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2012)0436 - C7-0263/2012- 2012/2200(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0079/2013)

2011. évi mentesítés: Európai GNSS Ügynökség

Jelentés az Európai GNSS Ügynökség 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2012)0436 - C7-0264/2012- 2012/2201(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0065/2013)

2011. évi mentesítés: ARTEMIS Közös Vállalkozás

Jelentés az ARTEMIS Közös Vállalkozás 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2012)0436 - C7-0280/2012- 2012/2218(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0087/2013)

2011. évi mentesítés: Tiszta Égbolt Közös Vállalkozás

Jelentés a Tiszta Égbolt Közös Vállalkozás 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2012)0436 - C7-0279/2012- 2012/2217(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0086/2013)

2011. évi mentesítés: ENIAC Közös Vállalkozás

Jelentés az ENIAC Közös Vállalkozás 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2012)0436 - C7-0283/2012- 2012/2221(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0105/2013)

2011. évi mentesítés: Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás

Jelentés az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2012)0436 - C7-0282/2012- 2012/2220(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0084/2013)

2011. évi mentesítés: Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás

Jelentés az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2012)0436 - C7-0281/2012- 2012/2219(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0088/2013)

2011. évi mentesítés: Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás

Jelentés a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2012)0436 - C7-0277/2012- 2012/2215(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0077/2013)

2011. évi mentesítés: SESAR Közös Vállalkozás

Jelentés a SESAR Közös Vállalkozás 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítéséről [COM(2012)0436 - C7-0278/2012- 2012/2216(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0101/2013)

Jens Geier, Eva Ortiz Vilella, Søren Bo Søndergaard, Andrea Češková, Ryszard Czarnecki és Gerben-Jan Gerbrandy ismertetik jelentéseiket.

Felszólal: Brian Hayes (a Tanács soros elnöke), Algirdas Šemeta (a Bizottság tagja) és Kersti Kaljulaid (az Európai Számvevőszék tagja).

Felszólal: Werner Langen (az ECON bizottság véleményének előadója), Jutta Haug (az ENVI bizottság véleményének előadója), Gesine Meissner (a TRAN bizottság véleményének előadója), Jan Olbrycht (a REGI bizottság véleményének előadója), Nils Torvalds (a PECH bizottság véleményének előadója) és Nikolaos Salavrakos (a PECH bizottság véleményének előadója).

ELNÖKÖL:
Edward McMILLAN-SCOTT alelnök

Felszólal: Morten Løkkegaard (a CULT bizottság véleményének előadója), Georgios Papanikolaou (a LIBE bizottság véleményének előadója), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (az AFET bizottság véleményének előadója), Werner Langen, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Georgios Papanikolaou, aki válaszol a kérdésre, Thijs Berman (a DEVE bizottság véleményének előadója), Markus Pieper, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ivailo Kalfin, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jan Mulder, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Bart Staes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Philip Bradbourn, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Frank Vanhecke, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Cornelis de Jong, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Lucas Hartong, független, Bogusław Sonik, Zuzana Brzobohatá, Olle Schmidt, Michèle Rivasi, Marta Andreasen, William (The Earl of) Dartmouth, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Olle Schmidt, Philip Claeys, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jens Geier, Deutsch Tamás, Georgios Stavrakakis, Theodoros Skylakakis, Petri Sarvamaa és Cătălin Sorin Ivan.

(A vita vége: 2013.4.16-i jegyzőkönyv, 16. pont)


14. A képviselőcsoportok tagjai

Franco Bonanini, akit Gianluca Susta helyére választottak európai parlamenti képviselővé, a függetlenek között foglal helyet.


15. Helyesbítések (az eljárási szabályzat 216. cikke)

A tegnapi plenáris ülésen a következő helyesbítéseket jelentették be: (P7_TA-PROV(2013)0012(COR01), P7_TA-PROV(2013)0013(COR01), P7_TA-PROV(2013)0069(COR01) és P7_TA-PROV(2013)0070(COR01)) (2013.4.15-i jegyzőkönyv, 8. pont).

Mivel sem képviselőcsoport, sem legalább negyven képviselő nem nyújtott be kérelmet szavazásra bocsátásukra az eljárási szabályzat 216. cikkének (4) bekezdése értelmében, a helyesbítéseket elfogadottnak kell tekinteni.


16. A 2011. évi mentesítés (a vita folytatása)

(A 2011. évi mentesítésről szóló jelentések címét lásd itt: 2013.4.16-i jegyzőkönyv, 13. pont)

Felszólal: Michael Theurer, Paul Rübig, Herczog Edit, Ingeborg Gräßle, Derek Vaughan, Marian-Jean Marinescu, Inés Ayala Sender, Monica Luisa Macovei és Göncz Kinga.

ELNÖKÖL:
Othmar KARAS alelnök

Felszólal: Seán Kelly, Silvia-Adriana Ţicău és Christofer Fjellner.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Sergio Gaetano Cofferati.

Felszólal: Kersti Kaljulaid, Algirdas Šemeta, Brian Hayes, Jens Geier, Eva Ortiz Vilella, Søren Bo Søndergaard, Andrea Češková, Ryszard Czarnecki és Gerben-Jan Gerbrandy.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013.4.17-i jegyzőkönyv, 4. pont és 2013.4.17-i jegyzőkönyv, 6. pont .


17. A 2014-es pénzügyi évre tervezett bevételek és kiadások – I. szakasz – Parlament (vita)

Jelentés az Európai Parlament 2014-es pénzügyi évre tervezett bevételeiről és kiadásairól [2013/2018(BUD)] – Költségvetési Bizottság. Előadó: Monika Hohlmeier (A7-0112/2013)

Monika Hohlmeier előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Salvador Garriga Polledo, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Herczog Edit, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, George Lyon, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marta Andreasen, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Claudio Morganti, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Alda Sousa, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Lucas Hartong, független, Barbara Matera, Derek Vaughan, Gerben-Jan Gerbrandy, Hynek Fajmon, João Ferreira, José Manuel Fernandes, Ivailo Kalfin, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: João Ferreira, Peter van Dalen, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Göran Färm és Georgios Stavrakakis.

Felszólal: Monika Hohlmeier.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013.4.17-i jegyzőkönyv, 6.48. pont .


18. Az Európai Közösség és Ukrajna közötti, a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás módosítása *** (vita)

Ajánlás az Európai Közösség és Ukrajna közötti, a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás módosításáról szóló, az Európai Unió és Ukrajna közötti megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről [12282/2012 – C7-0200/2012 – 2012/0138(NLE)] – Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Claude Moraes (A7-0059/2013)

Claude Moraes előterjeszti az ajánlást.

Felszólal: Olli Rehn (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Paweł Robert Kowal (az AFET bizottság véleményének előadója), Jacek Protasiewicz, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Göncz Kinga, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Tatjana Ždanoka, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Valdemar Tomaševski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Sophia in 't Veld, Michael Cashman és Ulrike Lunacek.

ELNÖKÖL:
Jacek PROTASIEWICZ alelnök

Felszólal: Marek Henryk Migalski, Anna Hedh, Adam Bielan, Marek Siwiec, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marije Cornelissen és Evgeni Kirilov.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Elena Băsescu, Marije Cornelissen és Jaroslav Paška.

Felszólal: Olli Rehn és Claude Moraes.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013.4.18-i jegyzőkönyv, 5.1. pont .


19. A nem euróövezeti tagállamok pénzügyi támogatása *** (vita)

Időközi jelentés a nem euróövezeti tagállamok pénzügyi támogatását biztosító eszköz létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2012)03362012/0164(APP)] – Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Danuta Maria Hübner (A7-0129/2013)

Danuta Maria Hübner előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Olli Rehn (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Markus Ferber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, George Sabin Cutaş, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Olle Schmidt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Roberts Zīle, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Nikolaos Chountis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Gáll-Pelcz Ildikó, Tabajdi Csaba Sándor, Mikael Gustafsson, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Olle Schmidt, Mojca Kleva Kekuš, Theodor Dumitru Stolojan, Jean-Pierre Audy és Zigmantas Balčytis.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Miroslav Mikolášik, Bánki Erik, Jaroslav Paška, Elena Băsescu, Petru Constantin Luhan és Iosif Matula.

Felszólal: Olli Rehn és Danuta Maria Hübner.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013.4.17-i jegyzőkönyv, 6.49. pont .


20. Regionális állami támogatások (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000017/2013) felteszi: Danuta Maria Hübner, a Regionális Fejlesztési Bizottság nevében, a Bizottsághoz: Regionális állami támogatások (B7-0115/2013) (2013/2550(RSP))

Danuta Maria Hübner kifejti a kérdést.

Joaquín Almunia (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Oldřich Vlasák, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Lambert van Nistelrooij, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Mojca Kleva Kekuš, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Pat the Cope Gallagher, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Elisabeth Schroedter, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Lambert van Nistelrooij, Younous Omarjee, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Joachim Zeller, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Elisabeth Schroedter, Karin Kadenbach, Michael Theurer, Karima Delli, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Ana Miranda, Jan Olbrycht, Rareş-Lucian Niculescu, Nuno Teixeira és Manfred Weber.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Bánki Erik, Petru Constantin Luhan, Elena Băsescu, Sógor Csaba, Iosif Matula és Karin Kadenbach.

Felszólal: Joaquín Almunia.

A vitát berekesztik.


21. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 507.910/OJME).


22. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.05-kor berekesztik.

Klaus Welle

Isabelle Durant

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Megfigyelők

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Plenković, Radoš, Vrbat

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat