Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/0440(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0050/2013

Esitatud tekstid :

A7-0050/2013

Arutelud :

Hääletused :

PV 18/04/2013 - 5.5
CRE 18/04/2013 - 5.5
Selgitused hääletuse kohta
PV 22/10/2013 - 8.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0181
P7_TA(2013)0430

Protokoll
Neljapäev, 18. aprill 2013 - Strasbourg

5.5. Euroopa rahvastikustatistika***I (hääletus)
Istungi stenogramm

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa rahvastikustatistika kohta [COM(2011)0903 - C7-0518/2011- 2011/0440(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Csaba Sógor (A7-0050/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 5)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2013)0181)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Sõna võtsid Pervenche Berès (EMPL komisjoni esimees), kes palus komisjoni arvamust parlamendi vastuvõetud muudatusettepanekute kohta, Cecilia Malmström (komisjoni liige) esitas komisjoni seisukoha, Pervenche Berès soovitas kooskõlas kodukorra artikli 57 lõikega 2 lükata seadusandliku resolutsiooni ettepaneku hääletuse edasi.

Elektroonilisel hääletusel (382 poolt, 206 vastu, 8 erapooletut) kiitis parlament ettepaneku heaks. Küsimus saadetakse seega tagasi vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika