Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0440(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0050/2013

Ingediende teksten :

A7-0050/2013

Debatten :

Stemmingen :

PV 18/04/2013 - 5.5
CRE 18/04/2013 - 5.5
Stemverklaringen
PV 22/10/2013 - 8.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0181
P7_TA(2013)0430

Notulen
Donderdag 18 april 2013 - Straatsburg

5.5. Europese bevolkingsstatistieken***I (stemming)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de Europese bevolkingsstatistieken [COM(2011)0903 - C7-0518/2011- 2011/0440(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Csaba Sógor (A7-0050/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0181)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Het woord wordt gevoerd door Pervenche Berès (voorzitter van de Commissie EMPL) om naar het standpunt van de Commissie over de door het Parlement aangenomen amendementen te vragen, Cecilia Malmström (lid van de Commissie), die het standpunt van de Commissie uiteenzet, en Pervenche Berès, die, overeenkomstig artikel 57, lid 2, van het Reglement voorstelt de stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie uit te stellen.

Bij ES (382 vóór, 206 tegen, 8 onthoudingen) hecht het Parlement zijn goedkeuring aan dit voorstel. De kwestie wordt dus geacht te zijn terugverwezen naar de bevoegde commissie.

Juridische mededeling - Privacybeleid