Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0055(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0132/2013

Ingivna texter :

A7-0132/2013

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/04/2013 - 5.6
CRE 18/04/2013 - 5.6
Röstförklaringar
PV 22/10/2013 - 8.1
CRE 22/10/2013 - 8.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0182
P7_TA(2013)0429

Protokoll
Torsdagen den 18 april 2013 - Strasbourg

5.6. Återvinning av fartyg ***I (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om återvinning av fartyg [COM(2012)0118 - C7-0082/2012- 2012/0055(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Carl Schlyter (A7-0132/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0182)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Inlägg:

Carl Schlyter (föredragande) yttrade sig före omröstningen samt före omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution för att föreslå, med åberopande av artikel 57.2 i arbetsordningen, att omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution skulle skjutas upp.

Parlamentet godkände detta förslag. Ärendet ansågs därmed återförvisat till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy