Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 18 april 2013 - Strasbourg

(Sammanträdet avbröts kl. 12.55 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

8. Justering av protokollet från föregående sammanträde
CRE

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

°
° ° °

Talare: Bernd Posselt yttrade sig om den tyska versionen av resolution B7-0089/2013 (punkt 5.11 i protokollet av den 18.4.2013).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy