Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 18 april 2013 - Strasbourg

9. Utskottens och delegationernas sammansättning

På begäran av Verts/ALE-gruppen godkände parlamentet följande utnämning:

underutskottet för mänskliga rättigheter: Jean-Jacob Bicep i stället för Rui Tavares.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy