Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2600(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0167/2013

Разисквания :

PV 18/04/2013 - 10.2
CRE 18/04/2013 - 10.2

Гласувания :

PV 18/04/2013 - 11.2
CRE 18/04/2013 - 11.2

Приети текстове :

P7_TA(2013)0190

Протокол
Четвъртък, 18 април 2013 г. - Страсбург

10.2. Положението с правата на човека в Казахстан
CRE

Предложения за резолюция B7-0167/2013, B7-0173/2013, B7-0175/2013, B7-0176/2013, B7-0177/2013 и B7-0178/2013 (2013/2600(RSP))

Председателят предложи на Bernd Posselt да се изкаже след гласуванията относно протичането на разискванията. Bernd Posselt прие.

Изказа се Bogusław Sonik относно протичането на предходното разискване.

°
° ° °

Franziska Keller, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Leonidas Donskis, Marie-Christine Vergiat, която отказа да отговори на въпрос "синя карта" на Cristian Dan Preda, и Tomasz Piotr Poręba, представиха предложения за резолюция.

Изказа се Cristian Dan Preda, за да зададе въпрос "синя карта" на Tomasz Piotr Poręba. (Председателят, предвид съдържанието на въпроса, се противопостави на това Tomasz Piotr Poręba да му отговаря.)

Изказаха се: Eija-Riitta Korhola, от името на групата PPE, Véronique De Keyser, от името на групата S&D, Graham Watson, от името на групата ALDE, Tarja Cronberg, от името на групата Verts/ALE, Cristiana Muscardini, от името на групата ECR, Jaroslav Paška, от името на групата EFD, Elisabeth Jeggle, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marek Henryk Migalski, Mitro Repo и Struan Stevenson.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Piotr Borys, Zita Gurmai, Laima Liucija Andrikienė, Herbert Dorfmann и Bogusław Sonik.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.2 от протокола от 18.4.2013.

Правна информация - Политика за поверителност