Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/2600(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0167/2013

Debatten :

PV 18/04/2013 - 10.2
CRE 18/04/2013 - 10.2

Stemmingen :

PV 18/04/2013 - 11.2
CRE 18/04/2013 - 11.2

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0190

Notulen
Donderdag 18 april 2013 - Straatsburg

10.2. De situatie van de mensenrechten in Kazachstan
CRE

Ontwerpresoluties B7-0167/2013, B7-0173/2013, B7-0175/2013, B7-0176/2013, B7-0177/2013 en B7-0178/2013 (2013/2600(RSP))

De Voorzitter stelt Bernd Posselt voor om, na de stemmingen, het woord te voeren over het verloop van de debatten. Bernd Posselt stemt hiermee in.

Het woord wordt gevoerd door Bogusław Sonik, over het verloop van het voorafgaande debat.

°
° ° °

Franziska Keller, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Leonidas Donskis, Marie-Christine Vergiat, die weigert in te gaan op een "blauwe kaart"-vraag van Cristian Dan Preda, en Tomasz Piotr Poręba, lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda om een "blauwe kaart"-vraag te stellen aan Tomasz Piotr Poręba. (gezien de inhoud van genoemde vraag, is de Voorzitter ertegen dat Tomasz Piotr Poręba hierop ingaat.)

Het woord wordt gevoerd door Eija-Riitta Korhola, namens de PPE-Fractie, Véronique De Keyser, namens de S&D-Fractie, Graham Watson, namens de ALDE-Fractie, Tarja Cronberg, namens de Verts/ALE-Fractie, Cristiana Muscardini, namens de ECR-Fractie, Jaroslav Paška, namens de EFD-Fractie, Elisabeth Jeggle, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marek Henryk Migalski, Mitro Repo en Struan Stevenson.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Piotr Borys, Zita Gurmai, Laima Liucija Andrikienė, Herbert Dorfmann en Bogusław Sonik.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.2 van de notulen van 18.4.2013.

Juridische mededeling - Privacybeleid