Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2600(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0167/2013

Rozpravy :

PV 18/04/2013 - 10.2
CRE 18/04/2013 - 10.2

Hlasovanie :

PV 18/04/2013 - 11.2
CRE 18/04/2013 - 11.2

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0190

Zápisnica
Štvrtok, 18. apríla 2013 - Štrasburg

10.2. Situácia v oblasti ľudských práv v Kazachstane
CRE

Návrhy uznesenia B7-0167/2013, B7-0173/2013, B7-0175/2013, B7-0176/2013, B7-0177/2013 a B7-0178/2013 (2013/2600(RSP))

Predseda navrhol Berndovi Posseltovi, aby po hlasovaní vystúpil k priebehu rozpravy. Bernd Posselt s návrhom súhlasil.

V rozprave vystúpil Bogusław Sonik k priebehu predchádzajúcej rozpravy.

°
° ° °

Franziska Keller, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Leonidas Donskis, Marie-Christine Vergiat, ktorá odmietla odpovedať na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Cristian Dan Preda, a Tomasz Piotr Poręba uviedli návrhy uznesení.

Vystúpil Cristian Dan Preda, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Tomaszovi Piotrovi Porębovi. (Predseda sa vzhľadom na znenie otázky vyjadril proti tomu, aby na ňu Tomasz Piotr Poręba odpovedal.)

Vystúpili títo poslanci: Eija-Riitta Korhola v mene skupiny PPE, Véronique De Keyser v mene skupiny S&D, Graham Watson v mene skupiny ALDE, Tarja Cronberg v mene skupiny Verts/ALE, Cristiana Muscardini v mene skupiny ECR, Jaroslav Paška v mene skupiny EFD, Elisabeth Jeggle, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marek Henryk Migalski, Mitro Repo a Struan Stevenson.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Piotr Borys, Zita Gurmai, Laima Liucija Andrikienė, Herbert Dorfmann a Bogusław Sonik.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.2 zápisnice zo dňa 18.4.2013.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia