Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2600(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0167/2013

Debatter :

PV 18/04/2013 - 10.2
CRE 18/04/2013 - 10.2

Omröstningar :

PV 18/04/2013 - 11.2
CRE 18/04/2013 - 11.2

Antagna texter :

P7_TA(2013)0190

Protokoll
Torsdagen den 18 april 2013 - Strasbourg

10.2. Situationen för de mänskliga rättigheterna i Kazakstan
CRE

Resolutionsförslag B7-0167/2013, B7-0173/2013, B7-0175/2013, B7-0176/2013, B7-0177/2013 och B7-0178/2013 (2013/2600(RSP))

Talmannen föreslog att Bernd Posselt skulle yttra sig om genomförandet av debatterna, efter omröstningen, vilket Bernd Posselt accepterade.

Talare: Bogusław Sonik yttrade sig om genomförandet av föregående debatt.

°
° ° °

Franziska Keller, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Leonidas Donskis, Marie-Christine Vergiat, som avstod från att besvara en fråga ("blått kort") från Cristian Dan Preda, och Tomasz Piotr Poręba redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Cristian Dan Preda ställde en fråga ("blått kort") till Tomasz Piotr Poręba. (Talmannen motsatte sig, med beaktande av frågans innehåll, att Tomasz Piotr Poręba besvarar frågan.)

Talare: Eija-Riitta Korhola för PPE-gruppen, Véronique De Keyser för S&D-gruppen, Graham Watson för ALDE-gruppen, Tarja Cronberg för Verts/ALE-gruppen, Cristiana Muscardini för ECR-gruppen, Jaroslav Paška för EFD-gruppen, Elisabeth Jeggle, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marek Henryk Migalski, Mitro Repo och Struan Stevenson.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Piotr Borys, Zita Gurmai, Laima Liucija Andrikienė, Herbert Dorfmann och Bogusław Sonik.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.2 i protokollet av den 18.4.2013.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy