Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/2600(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0167/2013

Forhandlinger :

PV 18/04/2013 - 10.2
CRE 18/04/2013 - 10.2

Afstemninger :

PV 18/04/2013 - 11.2
CRE 18/04/2013 - 11.2

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0190

Protokol
Torsdag den 18. april 2013 - Strasbourg

11.2. Menneskerettighedssituationen i Kasakhstan (afstemning)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Forslag til beslutning B7-0167/2013, B7-0173/2013, B7-0175/2013, B7-0176/2013, B7-0177/2013, B7-0178/2013

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0167/2013

(erstatter B7-0167/2013, B7-0173/2013, B7-0175/2013, B7-0176/2013, B7-0178/2013):

stillet af:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tunne Kelam, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Lena Kolarska-Bobińska, Anne Delvaux, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik og Krzysztof Lisek for PPE-Gruppen,

Véronique De Keyser, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Pino Arlacchi og Ana Gomes for S&D-Gruppen,

Leonidas Donskis, Graham Watson, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Alexander Graf Lambsdorff, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica og Hannu Takkula for ALDE-Gruppen,

Nicole Kiil-Nielsen, Franziska Keller, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Rui Tavares og Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen,

Charles Tannock, Valdemar Tomaševski og Marek Henryk Migalski for ECR-Gruppen.

Vedtaget (P7_TA(2013)0190)

(Forslag til beslutning B7-0177/2013 bortfaldt).

Talere

Véronique De Keyser stillede et mundtligt ændringsforslag til punkt N, som blev godtaget.

Bernd Posselt, efter afstemningen, fremsatte en personlig bemærkning (formanden svarede ham og redegjorde yderligere for afviklingen af forhandlingen).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik