Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/2600(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0167/2013

Arutelud :

PV 18/04/2013 - 10.2
CRE 18/04/2013 - 10.2

Hääletused :

PV 18/04/2013 - 11.2
CRE 18/04/2013 - 11.2

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0190

Protokoll
Neljapäev, 18. aprill 2013 - Strasbourg

11.2. Inimõiguste olukord Kasahstanis (hääletus)
CRE

Resolutsiooni ettepanekud B7-0167/2013, B7-0173/2013, B7-0175/2013, B7-0176/2013, B7-0177/2013, B7-0178/2013

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 14)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0167/2013

(asendades B7-0167/2013, B7-0173/2013, B7-0175/2013, B7-0176/2013, B7-0178/2013),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tunne Kelam, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Lena Kolarska-Bobińska, Anne Delvaux, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik ja Krzysztof Lisek fraktsiooni PPE nimel,

Véronique De Keyser, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Pino Arlacchi ja Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel,

Leonidas Donskis, Graham Watson, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Alexander Graf Lambsdorff, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica ja Hannu Takkula fraktsiooni ALDE nimel,

Nicole Kiil-Nielsen, Franziska Keller, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Rui Tavares ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel,

Charles Tannock, Valdemar Tomaševski ja Marek Henryk Migalski fraktsiooni ECR nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2013)0190)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0177/2013 muutus kehtetuks.)

Sõnavõtud

Véronique De Keyser tegi põhjenduse N kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.

Hääletuse lõpus võttis sõna Bernd Posselt isiklikel põhjustel (asepresident vastas talle ja selgitas arutelu korraldust).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika