Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/2600(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0167/2013

Keskustelut :

PV 18/04/2013 - 10.2
CRE 18/04/2013 - 10.2

Äänestykset :

PV 18/04/2013 - 11.2
CRE 18/04/2013 - 11.2

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0190

Pöytäkirja
Torstai 18. huhtikuuta 2013 - Strasbourg

11.2. Kazakstanin ihmisoikeustilanne (äänestys)
CRE

Päätöslauselmaesitykset B7-0167/2013, B7-0173/2013, B7-0175/2013, B7-0176/2013, B7-0177/2013, B7-0178/2013

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0167/2013

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0167/2013, B7-0173/2013, B7-0175/2013, B7-0176/2013, B7-0178/2013):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tunne Kelam, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Lena Kolarska-Bobińska, Anne Delvaux, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik ja Krzysztof Lisek PPE-ryhmän puolesta,

Véronique De Keyser, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Pino Arlacchi ja Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta,

Leonidas Donskis, Graham Watson, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Alexander Graf Lambsdorff, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica ja Hannu Takkula ALDE-ryhmän puolesta,

Nicole Kiil-Nielsen, Franziska Keller, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Rui Tavares ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta,

Charles Tannock, Valdemar Tomaševski ja Marek Henryk Migalski ECR-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0190)

(Päätöslauselmaesitys B7-0177/2013 raukesi.)

Puheenvuorot:

Véronique De Keyser esitti johdanto-osan N kappaleeseen suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.

Bernd Posselt antoi äänestysten yhteydessä henkilökohtaisen lausuman (puhemies vastasi hänelle ja teki keskustelun etenemistä koskevia täsmennyksiä).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö