Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/2600(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0167/2013

Debatai :

PV 18/04/2013 - 10.2
CRE 18/04/2013 - 10.2

Balsavimas :

PV 18/04/2013 - 11.2
CRE 18/04/2013 - 11.2

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0190

Protokolas
Ketvirtadienis, 2013 m. balandžio 18 d. - Strasbūras

11.2. Žmogaus teisių padėtis Kazachstane (balsavimas)
CRE

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0167/2013, B7-0173/2013, B7-0175/2013, B7-0176/2013, B7-0177/2013, B7-0178/2013

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0167/2013

(keičiama B7-0167/2013, B7-0173/2013, B7-0175/2013, B7-0176/2013, B7-0178/2013):

pateiktas šių Parlamento narių:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tunne Kelam, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Lena Kolarska-Bobińska, Anne Delvaux, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik ir Krzysztof Lisek PPE frakcijos vardu,

Véronique De Keyser, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Pino Arlacchi ir Ana Gomes S&D frakcijos vardu,

Leonidas Donskis, Graham Watson, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Alexander Graf Lambsdorff, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica ir Hannu Takkula ALDE frakcijos vardu,

Nicole Kiil-Nielsen, Franziska Keller, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Rui Tavares ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu,

Charles Tannock, Valdemar Tomaševski ir Marek Henryk Migalski ECR frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2013)0190).

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0177/2013 anuliuotas.)

Kalbėjo:

Véronique De Keyser pasiūlė žodinį N konstatuojamosios dalies pakeitimą, kuriam buvo pritarta.

Bernd Posselt kalbėjo dėl balsavimo asmeniniu klausimu (Pirmininkas jam atsakė ir suteikė paaiškinimus apie diskusijų eigą).

Teisinė informacija - Privatumo politika